Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-11-28

Skitlite 2020 blev Årets Förebyggare

Projektet Skitlite 2020 tog hem priset Årets Förebyggare på Återvinningsgalan i Stockholm på torsdagskvällen. Årets Förebyggare är en ny kategori och Avfall Sveriges bidrag till Återvinningsgalan.

Priset tilldelas den person, företag, verksamhet, organisation eller kommun som visar att det i praktiken är möjligt att förebygga avfall. Årets förebyggare ska utgöra ett bra exempel, som är praktiskt genomförbart och som kan inspirera andra att arbeta förebyggande.

Projektet Skitlite 2020 är ett samarbete mellan de skånska avfallsbolagen NSR, LSR och Nårab. För att ta steget mot ett mer kretsloppsbaserat samhälle i nordvästra Skåne beslutade kommunerna våren 2012 att anta sex gemensamma avfallsmål för regionen. Nordvästra Skåne är därmed den första regionen i Sverige som har fattat tydliga politiska mål kring att halvera avfallsmängderna till år 2020. 

– Att Skitlite 2020 fick priset Årets förebyggare är ett fantastiskt kvitto på att detta är rätt väg att gå. Skåne Nordväst var väldigt tidiga med att lyfta frågan om avfallsminimering, redan 2009 diskuterades målen om förebyggande och en hållbar avfallshantering. Något som då möttes med viss skepsis. Vi har fortfarande en lång väg att gå, men det faktum att det i år för första gången delas ut ett pris till Årets förebyggare sänder en tydlig signal om att förebyggande av avfall är en viktig fråga, säger Cecilia Holmblad på NSR som representerar Skitlite 2020:s projektgrupp.

– De senaste tio åren har mängden hushållsavfall ökat med över 30 procent i Sverige. Om ökningen fortsätter som hittills kommer avfallsmängderna att fördubblas till år 2030. Det är inte hållbart. Då hjälper det inte att Sverige har en avfallshantering i världsklass. Vi måste konsumera mindre och på ett smartare sätt för att få bukt på det här problemet. Projektet Skitlite 2020 är ett steg på vägen mot mindre avfall, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Övriga nominerade till priset Årets Förebyggare var Sundsvalls sjukhus och Plastreparationsbolaget.

Malmö Järnhandel med sin ToolPool var nominerad till Årets Specialpris på Återvinningsgalan. ToolPool fungerar som en bilpool, fast med verktyg. Bokningen sker via en Facebook-app där kunden väljer verktyg och datum, verktyget hämtas sedan ut hos Malmö Järnhandel. Kunden kan samtidigt införskaffa de tillbehör de behöver. ToolPool är gratis men kunden tillåter ToolPool att göra ett inlägg på sin Facebookvägg i utbyte mot lånet.  Årets Specialpris vanns av Returpack.

Läs mer om Återvinningsgalan<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer