Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-11-28

Skitlite 2020 blev Årets Förebyggare

Projektet Skitlite 2020 tog hem priset Årets Förebyggare på Återvinningsgalan i Stockholm på torsdagskvällen. Årets Förebyggare är en ny kategori och Avfall Sveriges bidrag till Återvinningsgalan.

Priset tilldelas den person, företag, verksamhet, organisation eller kommun som visar att det i praktiken är möjligt att förebygga avfall. Årets förebyggare ska utgöra ett bra exempel, som är praktiskt genomförbart och som kan inspirera andra att arbeta förebyggande.

Projektet Skitlite 2020 är ett samarbete mellan de skånska avfallsbolagen NSR, LSR och Nårab. För att ta steget mot ett mer kretsloppsbaserat samhälle i nordvästra Skåne beslutade kommunerna våren 2012 att anta sex gemensamma avfallsmål för regionen. Nordvästra Skåne är därmed den första regionen i Sverige som har fattat tydliga politiska mål kring att halvera avfallsmängderna till år 2020. 

– Att Skitlite 2020 fick priset Årets förebyggare är ett fantastiskt kvitto på att detta är rätt väg att gå. Skåne Nordväst var väldigt tidiga med att lyfta frågan om avfallsminimering, redan 2009 diskuterades målen om förebyggande och en hållbar avfallshantering. Något som då möttes med viss skepsis. Vi har fortfarande en lång väg att gå, men det faktum att det i år för första gången delas ut ett pris till Årets förebyggare sänder en tydlig signal om att förebyggande av avfall är en viktig fråga, säger Cecilia Holmblad på NSR som representerar Skitlite 2020:s projektgrupp.

– De senaste tio åren har mängden hushållsavfall ökat med över 30 procent i Sverige. Om ökningen fortsätter som hittills kommer avfallsmängderna att fördubblas till år 2030. Det är inte hållbart. Då hjälper det inte att Sverige har en avfallshantering i världsklass. Vi måste konsumera mindre och på ett smartare sätt för att få bukt på det här problemet. Projektet Skitlite 2020 är ett steg på vägen mot mindre avfall, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Övriga nominerade till priset Årets Förebyggare var Sundsvalls sjukhus och Plastreparationsbolaget.

Malmö Järnhandel med sin ToolPool var nominerad till Årets Specialpris på Återvinningsgalan. ToolPool fungerar som en bilpool, fast med verktyg. Bokningen sker via en Facebook-app där kunden väljer verktyg och datum, verktyget hämtas sedan ut hos Malmö Järnhandel. Kunden kan samtidigt införskaffa de tillbehör de behöver. ToolPool är gratis men kunden tillåter ToolPool att göra ett inlägg på sin Facebookvägg i utbyte mot lånet.  Årets Specialpris vanns av Returpack.

Läs mer om Återvinningsgalan<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-09-19 Avfallsstatistik på riksnivå och lokalt

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå.


2017-09-14 FTI-avtal om kommunal insamling av förpackningar

Avfall Sverige får en del frågor från medlemmarna om de avtal som FTI använder för avtal med kommunerna om ersättning för kommuners insamling av förpackningar.


2017-09-14 Uppdaterade upphandlingsguider

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i kraft i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling av koncessioner. Avfall Sveriges guider 17 och 18 är nu uppdaterade med den nya bestämmelserna.


2017-09-13 Filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Filmen kan nu beställas av våra medlemmar med den egna logotypen som avsändare.


2017-09-12 Minst 40 entreprenörer verksamma på marknaden för avfallsinsamling i Sverige

Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. Detta framgår av Avfall Sveriges rapport nr 2017:25 ”Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer