Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Bli medlem i Avfall Sverige

Avfall Sverige är intresse- och branschorganisationen för kommuner, kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning. Avfall Sverige har drygt 400 medlemmar varav 150 är privata företag.

Detta värdesätter medlemmarna mest med Avfall Sverige:

 • ”Informationen, utvecklingsklimatet och utbildningsmöjligheterna.”
 • ”Påverkansarbetet mot myndigheter i Sverige och Europa.”
 • ”Att vi medlemmar hålls uppdaterade på utvecklingen/vad som är på gång i Sverige och utomlands. Kursutbudet!”
 • ”Avfall Sverige är i ständig utveckling, med tiden, det uppskattar vi medlemmar, ert arbete inspirerar oss att förändra och utveckla vår lokala verksamhet.”

(Röster ur medlemsundersökningen 2016)

Inom Avfall Sverige finns landets högsta kompetens på avfallsområdet samlad. Specialistkunskaperna kan medlemmarna dra nytta av genom rapporter eller direktkontakt med kansliet, dit medlemmar också kan vända sig när det gäller juridik och informationsfrågor.

Ytterligare medlemsförmåner för både kommunala medlemmar och privata företag:

 • Möjlighet att delta på årsmötets utställning
 • Avfall och Miljö samt nyhetsbrevet ingår i medlemskapet
 • Digitala nyhetsbrev är exklusivt för medlemmar
 • Utbildning till medlemspris
 • Annonsering i tidningen till medlemspris
 • Kostnadsfri annonsering av lediga platser på Avfall Sveriges hemsida.
 • Privata företag kan adjungeras till arbetsgruppernas möten
 • Tillgång till Avfall Sveriges omfattande nätverk av kontakter.
 • Mer än 50 procent rabatt på extra exemplar av tidning och nyhetsbrev.
 • Tillgång till delar på hemsidan enbart för medlemmar.
 • Fri tillgång till rapporter, guider och andra publikationer.

Avfall Sveriges uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen genom att organisera samarbete och kunskapsspridning, internt och externt. Avfall Sverige ska också främja utvecklingen av lösningar utifrån kretsloppsprincipen och utifrån hälso- och miljökrav.

En av de viktigaste uppgifterna är att verka som branschföreträdare och remissinstans. Avfall Sverige har löpande kontakter med Miljödepartementet, Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Naturvårdsverket, Energimyndigheten med flera i ärenden som rör avfallshantering. Avfall Sverige bevakar också utvecklingen inom EU och är medlem i de internationella, europeiska och nordiska avfallsorganisationerna.

Kontakta oss om du är intresserad av att bli medlem.

Uppdaterad 2016-12-06

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se