Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Välkommen till Avfall Web

– ditt redskap för utveckling,
benchmarking och statistik

Din kommun inbjuds att använda ett Internetbaserat verktyg för uppföljning och benchmarking av kommunens avfallshantering under namnet Avfall Web.

VA-verksamheterna har haft ett sådant system i flera år. Fjärrvärmesidan har också introducerat ett liknande system. En rationell hantering av statistiken är en förutsättning för utveckling av verksamheten och en hjälp för att uppnå miljö- och kvalitetsmål. Avfall Web kommer att underlätta rapportering till myndigheter och vid uppföljning av avfallsplanering. På köpet fås också ett unikt underlag för en heltäckande nationell avfallsstatistik.

Kostnadsfritt
Avfall Sverige ställer detta system till kommunernas förfogande helt utan kostnad. Systemet har utvecklats av Sweco Environment som ett projekt inom Avfall Sveriges utvecklingssatsning.

Två delar
Avfall Web består av två delar – en del för kommunspecifika uppgifter och en del för uppgifter om behandlingsanläggningar inklusive återvinningscentraler (ÅVC). I många fall är det den egna kommunen som också ansvarar för anläggningarna. I annat fall ska alla eller delar av anläggningsuppgifterna lämnas av anläggningsägaren.

Utse administratör
Varje kommun ska utse minst en kommunadministratör för kommundelen i Avfall Web. Administratören fungerar som kontaktperson för Avfall Sverige och har behörighet att lägga upp nya användare. Vill du veta vem som är administratör i din kommun ladda ner listan som finns till höger.

För anläggningsuppgifterna ansvarar på motsvarande sätt en kundadministratör. Om kommunen ansvarar för anläggningarna kan det vara densamme som kommunadministratören. Mer information om hur Avfall Web fungerar finns i manualer som du kan läsa sedan du loggat in i systemet.

För frågor eller synpunkter kontakta Jenny Westin via e-post till jenny.westin@avfallsverige.se

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se