Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Index inom avfallshanteringen

Index används i många olika sammanhang, till exempel i entreprenadavtal. Det är viktigt att det index som används speglar utvecklingen av de kostnader som man vill ha täckning för. Olika index räknar in olika parametrar och viktar dem på olika sätt.

Ett index i det enskilda fallet är alltid en schablon. Det kan alltså inte ge någon fullgod ersättning för entreprenörens egna priskalkyler. Däremot kan ett index med rätt användning ge en tillräckligt god uppskattning, så att båda parter blir nöjda med avtalet.

Välja rätt index

Om man beslutat att avtalet ska indexregleras är det viktigt att tänka igenom vilka ersättningar som ska beröras av indexregleringen. Därefter kan man bestämma vilket eller vilka index som bäst motsvarar dessa ersättningar. Det kan variera beroende på vilka åtaganden entreprenören har. Man ska också bestämma hur ofta avstämningen ska ske. Om man väljer en lång avstämningsperiod är det troligt att entreprenören kommer att kompensera sig för osäkerheten vid anbudsgivningen. Allt ovanstående måste framgå av förfrågningsunderlaget vid upphandlingen. Via högerspalten kan du ladda ned en handledning som hjälp att välja rätt index. 

Avfallsindex för insamling

Sedan januari 2012 finns nya indexserier för avfallsinsamling. Indexserien, som förkortas A12, finns i tre varianter: 

 • A12:1 Insamling av hushållsavfall
 • A12:2 Insamling med specialfordon
 • A12:3 Slamtömning

Avfallsindex har tagits fram av SCB på uppdrag av Avfall Sverige och presenteras på sidan om Avfallsindex för Insamling till vänster i menyn.

Prenumeration

Avfall Sverige tillhandahåller varje månad (ej juli) IndexpressAvfall via e-post till de som valt att teckna en prenumeration. Prenumerationen kostar 550 kr per år för Avfall Sveriges medlemmar och 700 kr för övriga. Avfallsindex läggs ut med 3-4 månaders fördröjning på hemsidan. I IndexpressAvfall ingår Avfallsindex (A12), Förbränningsindex (A11:F) och Lastbilsindex (bl.a T08SÅ14 och T16SÅE3). Distribution och administration sköts av Lars Aspholmer AB, men Avfall Sverige skickar ut fakturor. Beställ prenumeration via länken till höger.

Renhållningsindex

Renhållningsindex (R77) har upphört. December 2013 var sista månad som R77 beräknades. Vill du ta del av dessa kontakta Lars Aspholmer, lars@larsaspholmer.se

Flera index kan användas

Förutom serier som är specialgjorda för avfallssektorn finns också allmänna serier för lastbilstransporter, Lastbilsindex. Dessa tas fram av SCB på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag. Det finns flera olika sammanvägda typtransportserier som avser att täcka vanligen förekommande typer av transporter. Nedan presenteras några som är lämpliga för användning inom avfallssektorn:

 • T08SÅ14 Partigods
  Transporter där proportionen mellan tid och sträcka kännetecknas av mycket sträcka och lite tid. Det betyder snabb lastning och lossning och körning på bra väg. Avser främst 60 tons ekipage, dvs bil med släp och där man lastar upp en lastväxlare för lossning på en plats och körning mer än tre mil. Andelen drivmedel i denna typ av körning är hög. Ett typexempel är borttransport av brännbart avfall till en förbränningsanläggning på annan ort.
 • T92SÅE2 Entreprenad 2
  Lokala transporter av insmalingscontainers och andra behållare har ofta en rätt stor variation i proportion på kostnader mellan tid (förare) och strcka (drivmedel). T92SÅE2 är tänkt som en genomsnittsserie för just blandad transport med relativt korta avstånd. Lokal inhämtning av containers och andra behållare är ett bra exempel på verksamhet där denna serie är tillämplig.
  OBS! Kommer att avvecklas. Serien kommer att distribueras till alla prenumeranter till och med december 2016. T16SÅE3 ersätter. 
 • T16SÅE3 Lokala och regionala transporter.
  En ny serie för blandade lokala och regionala transporter med startmånad januari 2016. Serien finns både med och utan diesel.
 • HVO-index
  Den 25:e april 2016 fastställde SCB för första gången indextal i den nya serien för HVO. Index börjar med 100,0 i januari 2016. Index finns på Sveriges Åkeriföretag

Läs mer om olika transport- och entreprenadindex på Sveriges Åkeriföretag, se länken till höger.

Avfallsindex Förbränning

Det finns ett index framtaget som kan användas i avtal rörande behandling genom förbränning, se vänstra sidan i menyn. 

 

 

(Uppdaterad 2017-02-08 av Jenny Westin)

Prenumerera

Information om andra index inom åkeriverksamhet, Sveriges Åkeriföretag

Direkt till beställningsformuläret

Externa länkar

Sveriges Åkeriföretag om transportekonomi & index

SCB - länkar till KPI och PPI

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se