Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Djuplodande, förklarande, analyserande

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 30 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Vi låter branschföreträdare, politiker och andra nyckelpersoner komma till tals. Vi granskar den svenska avfallshanteringen och blickar också ut, både i Europa och resten av världen.

Låt alla läsa

Vi vill gärna att alla ska få ta del av vad kollegorna runt om i landet gör och vilka lösningar de hittat. Vi vill att beslutsfattarna ska få bra information om vad som händer i branschen och vilka effekter deras beslut får för verksamheten.

Därför gör vi det särskilt förmånligt för er som vill sprida Avfall och Miljö i era organisationer. Läs mer under prenumerationer.

Utgivare

Avfall Sverige

Ansvarig utgivare

Weine Wiqvist

Redaktör

Karin Jönsson
Tel: 040-35 66 17

» Kontakta redaktionen

Redaktionellt material

Signerad artikel står för författarens räkning. Endast om så anges är den att anse som ett ställningstagande från Avfall Sverige.

ISSN

0284-1827. Årgång 32

Utgivningsplan 2018

Nr Utgivning Tema Event
1

20/2

Biogödsel

 

2

10/4

Nybyggt

 

3

29/5

Regional samverkan

Avfall Sveriges årsmöte

4

25/9

Plast

 

5

13/11

Giftfria kretslopp

Avfall Sveriges höstmöte

 

Grafisk form och produktion

Exakta Media

Tryck

Exakta, Malmö.

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se