Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Djuplodande, förklarande, analyserande

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I 30 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att hela 80 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

I varje nummer finns också ett aktuellt tema, affärsnytt och intervju med en av branschens profiler. Vi låter branschföreträdare, politiker och andra nyckelpersoner komma till tals. Vi granskar den svenska avfallshanteringen och blickar också ofta ut, både i Europa och resten av världen.

Låt alla läsa

Vi vill gärna att alla ska få ta del av vad kollegorna runt om i landet gör och vilka lösningar de hittat. Vi vill att beslutsfattarna ska få bra information om vad som händer i branschen och vilka effekter deras beslut får för verksamheten.

Därför gör vi det särskilt förmånligt för er som vill sprida Avfall och Miljö i era organisationer. Läs mer under prenumerationer.

Utgivare

Avfall Sverige

Ansvarig utgivare

Weine Wiqvist

Redaktör

Karin Jönsson
Tel: 040-35 66 17

» Kontakta redaktionen

Redaktionellt material

Signerad artikel står för författarens räkning. Endast om så anges är den att anse som ett ställningstagande från Avfall Sverige.

ISSN

0284-1827. Årgång 31

Utgivningsplan 2017

Nr Utgivning Tema I fokus
1 21/2

Insamling av matavfall

Arbetsmiljö

2 11/4

Textil

Mellanlagring

3 30/5

Forskning & utveckling

Avfall Sveriges årsmöte

4 26/9

Risk & säkerhet

IT

5 14/11

Energiåtervinning

Avfall Sveriges höstmöte

 

Grafisk form och produktion

Wirtén Media

Tryck

Exakta, Malmö.
Avfall och Miljö trycks på Arctic Silk, ett papper som uppfyller miljömässiga krav.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!