Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Europa minskar avfallet återkommer vecka 48

Förebyggande av avfall toppar prioriteringen i EUs avfallshierarki. Några övergripande syften med ”Europa minskar avfallet” är att visa sambanden mellan förebyggande av avfall och hållbar utveckling och att genom konkreta exempel belysa vad olika aktörer åstadkommit när det gäller förebyggande av avfall. Kampanjen pågår 22–30 november 2014.

2014-04-04

EU:s miljökommissionär: Vi måste minska avfallet

– Vi måste minska avfallet, bekämpa mat-svinnet och se till att återvunnet avfall används som en viktig och pålitlig råvarukälla. Det skriver EU:s miljökommissionär Janez Potocnik i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Läs mer
2014-03-28

Sysav till final

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, har gått till final i den europeiska tävlingen EWWR Awards med sitt bidrag till projektet ”Europa Minskar Avfallet”. Sysavs bidrag bestod av webbsidan ”Köp inte skräp” – www.kopinteskrap.se – som visar konsumtionens betydelse för avfallsmängderna. Vinnarna i tävlingen offentliggörs i slutet av maj.

Läs mer
2014-02-10

”Andra slänger mat – inte jag”

De flesta upplever inte att de slänger särskilt mycket mat. Matsvinn är framför allt är ett problem för andra hushåll, för samhället i stort och för världen. Detta trots att aktuell statistik visar att konsumenterna i genomsnitt slänger motsvarande en månadkostnad mat i onödan varje år. Bäst koll på att de slänger mat har småbarnsfamiljerna. Det visar en ny undersökning från Livsmedelsverket.

Läs mer

Avfall Sverige är nationell koordinator för Europa minskar avfallet och samordnar projekten och sköter all kontakt mellan projektdeltagare och EU. Projektet ligger i linje med vår vision "Det finns inget avfall"

Naturvårdsverket samordnar "Europa minskar avfallet" tillsammans med Avfall Sverige och på deras webbplats kan ni läsa om varför det är viktigt att förebygga avfall.

”Europa minskar avfallet”  är ett EU-projekt som sedan 2009 pågått en vecka i november. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Kontakta oss!

Anna-Carin Gripwall,
kommunikationschef
Avfall Sverige
Telefon: 040-35 66 08
Mobil: 070-662 61 28
E-post: acg@avfallsverige.se