Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Europa minskar avfallet återkommer vecka 48

Förebyggande av avfall toppar prioriteringen i EUs avfallshierarki. Några övergripande syften med ”Europa minskar avfallet” är att visa sambanden mellan förebyggande av avfall och hållbar utveckling och att genom konkreta exempel belysa vad olika aktörer åstadkommit när det gäller förebyggande av avfall. Kampanjen pågår 22–30 november 2014.

Nyheter

2014-09-11

Årets Förebyggare Avfall Sveriges bidrag till Återvinningsgalan

Årets Förebyggare är en ny kategori på årets Återvinningsgala. Priset tilldelas en person eller företag/ verksamhet/ organisation eller kommun som visar att det i praktiken är möjligt att förebygga avfall. Årets förebyggare ska utgöra ett bra exempel, som är praktiskt genomförbart och som kan inspirera andra att arbeta förebyggande.

Läs mer
2014-09-01

Nätverksträff om förebyggande av avfall

Den 25 september arrangerar Avfall Sverige en nätverksträff om förebyggande av avfall. Dagen kommer bland annat att ägnas åt kommuners avfalls- och handlingsplaner med fokus på avfallsförebyggande.

Läs mer
2014-08-22

224 000 ton mat och dryck i avloppet

Svenska hushåll häller ut cirka 224 000 ton flytande mat och dryck via avloppet varje år. Det motsvarar cirka 26 kilo per person. Mycket som hälls ut hade kunnat ätas eller drickas. Det visar en ny undersökning från Naturvårdsverket.

Läs mer

Avfall Sverige är nationell koordinator för Europa minskar avfallet och samordnar projekten och sköter all kontakt mellan projektdeltagare och EU. Projektet ligger i linje med vår vision "Det finns inget avfall"

Naturvårdsverket samordnar "Europa minskar avfallet" tillsammans med Avfall Sverige och på deras webbplats kan ni läsa om varför det är viktigt att förebygga avfall.

”Europa minskar avfallet”  är ett EU-projekt som sedan 2009 pågått en vecka i november. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Kontakta oss!

Anna-Carin Gripwall,
kommunikationschef
Avfall Sverige
Telefon: 040-35 66 08
Mobil: 070-662 61 28
E-post: acg@avfallsverige.se