Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-07-03

EU:s nya mål för en cirkulär ekonomi – mer återvinning, mindre deponering

EU Kommissionen föreslår att återvinn­ingen av hushållsavfall ökar till 70 procent till år 2030, att deponering succesivt ska upphöra samt bättre och mer enhetliga definitioner för skärpt uppföljning.

Läs mer
2014-06-24

Fortsatt oklart om ansvaret

Under tisdagen presenterade miljöminister Lena Ek resultatet från den arbetsgrupp som jobbat med Avfallsutredningen. Producentansvaret för förpackningar och returpapper skärps, samtidigt som ansvaret för själva insamlingen inte får någon långsiktig lösning.

Läs mer
2014-06-18

4,4 miljoner ton hushållsavfall 2013

Den slutliga statistiken över hushållsavfall i Sverige 2013 är nu klar. Den behandlade mängden uppgick till drygt 4,4 miljoner ton, 461,2 kg per person.

Läs mer
2014-06-13

Kampanj om förebyggande och återanvändning

Förebyggande av avfall och återanvändning är de två fokusområdena för nästa gemensamma kampanj som startar i januari. Målet med kampanjen är att minska mängden avfall och att få hållbar konsumtion att bli en vana.

Läs mer
2014-06-11

Inbjudan att inkomma med anbud

Avfall Sverige lägger ut den löpande driften av sekretariatet för Avfall Sveriges certifieringssystem ”Certifierad återvinning – SPCR 120 och SPCR 152”. Anbud ska vara Avfall Sverige tillhanda senast den 15 augusti 2014. Anbudsunderlag och övrig information finns här på hemsidan.

Läs mer
2014-05-23

Ska EU lägga sig i den svenska avfallspolitiken?

Några dagar före söndagens viktiga EU-val möttes företrädare för de åtta riksdagspartierna i en debatt om avfallspolitik på europeisk och nationell nivå. Debatten var arrangerad av Avfall Sverige och hölls på årsmötet i Borås.

Läs mer
2014-04-04

Oppositionen positiv till kommunalt insamlingsansvar

Onsdagen den 2 april debatterades betänkanden om avfall och kretslopp i riksdagen. I en motion från S yrkades att kommunerna ska överta ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper i enlighet med avfallsutredningens förslag.

Läs mer

Avfallshierarkin tema för årets höstmöte

Avfallshierarkin är temat för årets höstmöte. Vi går igenom de olika ”trappstegen”, beskriver nuläget och ser även in i framtiden. Höstmötet hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm 11–12 november.

Läs mer

I korthet

2014-06-18 ”Systemfel hindrar export av svensk avfallshantering”

Det finns ett grundläggande systemfel när det gäller främjande av miljöteknikexport. Fokus ligger på forskning och utveckling, medan det viktigaste steget, kommersialiseringen, saknar stöd. Det skriver Avfall Sveriges ordförande Peter Danielsson och VD Weine Wiqvist i en debattartikel i Svenska Dagbladet.


2014-06-18 Nätverksträff om förebyggande av avfall

Den 25 september arrangerar Avfall Sverige en nätverksträff om förebyggande av avfall. Dagen kommer bland annat att ägnas åt kommuners avfalls- och handlingsplaner med fokus på avfallsförebyggande.


2014-06-13 Nya remissvar om elcertifikat och fossilfri fordonsflotta

Hittills i år har Avfall Sverige lämnat ett tiotal remissvar. De två senaste var svar på Energimyndighetens uppdragsredovisning ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015” och till Näringsdepartementet angående utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84).


2014-06-10 Apotekskedja ser över avtal för insamling av sprutor och kanyler

Flera av Avfall Sveriges medlemmar har under våren uppmärksammat att Kronans Droghandel Apotek uppmanat kunder att slänga sina fyllda förvaringsburkar för sprutor och kanyler i kärl- och säckavfallet. Denna informationsrutin kommer Kronans Apotek nu att frångå.


2014-05-28 Misstankar om olaglig hantering av kvicksilver

Det tyska företaget DELA GmbH misstänks ha sålt vidare kvicksilver som var avsett för slutförvar. Bland detta ingår bland annat 30 ton från Sverige.


2014-05-27 Avfall Sverige i Almedalen

Avfall Sverige finns i år med på tre olika seminarier under Almedalsveckan.


2014-05-27 EU-beslut om ändringar i förordningen om gränsöverskridande avfallstransporter

Den 6 maj antog Ministerrådet ändringar i förordningen 1013/2006 om gränsöverskridande avfallstransporter. Ändringarna är nu slutligt godkända och kommer att publiceras inom kort. Ändringarna träder i kraft två år efter publiceringen och den reviderade förordningen gäller från den 1 januari 2016.


2014-05-23 Hoppfullt om hållbar konsumtion

Svenskarna är ett engagerat folk och företagen har redan börjat ställa om till en mer hållbar konsumtion. Multifunktionella kläder, en ny syn på ägande och ökat intresse för återanvändning är några tydliga trender. Men politikerna behöver ta större ansvar. Det var några slutsatser från Avfall Sveriges årsmöte.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Lediga platser

SRV Återvinning AB söker avfallsingenjör

Läs mer

NSR AB söker miljösamordnare och vattenprovtagare

Läs mer

Säffle och Åmåls kommuner söker vikarierande renhållningschef

Läs mer

Upplands-Bro kommun söker projektledare till Tekniska avdelningens avfallsenhet.

Läs mer

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, söker driftansvarig till Oskarshamn.

Läs mer

Tyréns AB söker avfallskonsult.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer