Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-08-28

Regeringen kunde valt en bättre lösning

- Avfall Sverige beklagar att regeringen inte gick på avfallsutredningens förslag att ge kommunerna ansvaret för insamling av allt avfall som uppstår i hushållen, alltså även förpackningar och returpapper. Det säger Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, med anledning av regeringens beslut om nya förpackningsförordningar.

Läs mer
2014-07-03

EU:s nya mål för en cirkulär ekonomi – mer återvinning, mindre deponering

EU Kommissionen föreslår att återvinn­ingen av hushållsavfall ökar till 70 procent till år 2030, att deponering succesivt ska upphöra samt bättre och mer enhetliga definitioner för skärpt uppföljning.

Läs mer
2014-06-18

4,4 miljoner ton hushållsavfall 2013

Den slutliga statistiken över hushållsavfall i Sverige 2013 är nu klar. Den behandlade mängden uppgick till drygt 4,4 miljoner ton, 461,2 kg per person.

Läs mer
2014-06-13

Kampanj om förebyggande och återanvändning

Förebyggande av avfall och återanvändning är de två fokusområdena för nästa gemensamma kampanj som startar i januari. Målet med kampanjen är att minska mängden avfall och att få hållbar konsumtion att bli en vana.

Läs mer
2014-06-11

Inbjudan att inkomma med anbud

Avfall Sverige lägger ut den löpande driften av sekretariatet för Avfall Sveriges certifieringssystem ”Certifierad återvinning – SPCR 120 och SPCR 152”. Anbud ska vara Avfall Sverige tillhanda senast den 15 augusti 2014. Anbudsunderlag och övrig information finns här på hemsidan.

Läs mer
2014-05-23

Ska EU lägga sig i den svenska avfallspolitiken?

Några dagar före söndagens viktiga EU-val möttes företrädare för de åtta riksdagspartierna i en debatt om avfallspolitik på europeisk och nationell nivå. Debatten var arrangerad av Avfall Sverige och hölls på årsmötet i Borås.

Läs mer
2014-04-04

Oppositionen positiv till kommunalt insamlingsansvar

Onsdagen den 2 april debatterades betänkanden om avfall och kretslopp i riksdagen. I en motion från S yrkades att kommunerna ska överta ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper i enlighet med avfallsutredningens förslag.

Läs mer

Avfallshierarkin tema för årets höstmöte

Avfallshierarkin är temat för årets höstmöte. Vi går igenom de olika ”trappstegen”, beskriver nuläget och ser även in i framtiden. Höstmötet hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm 11–12 november.

Läs mer och anmäl dig till höstmötet

I korthet

2014-09-01 Avfallshanteringen diskuteras i valet

”Våra sopor” har varit temat i Ekot i P1 den gångna veckan. Inslagen har handlat om allt från växande avfallsmängden till skräpiga återvinningsstationer. Veckan avslutades med en intervju med miljöminister Lena Ek med anledning av regeringens beslut om nya förpackningsförordningar.


2014-09-01 Tips för insamling av matavfall

Avfall Sverige har sammanställt erfarenheter och utformning av felmeddelanden vid insamling av matavfall i ett dokument som finns för nedladdning på hemsidan. Dokumentet innehåller en kort sammanställning av flera kommuners erfarenheter av vanliga frågor från abonnenter, vanliga fel som abonnenter gör och övriga tips och synpunkter. Det finns också exempel på utformning av felsorteringslappar från olika kommuner och kommunala bolag. Dokumentet finns för nedladdning i högerspalten på denna sidan.


2014-08-28 Avfallskonferens med nya rön från svensk forskning

Den 17-18 september är det åter dags för konferensen ”Avfall i nytt fokus” i Borås. Där samlas viktiga aktörer inom avfalls- och återvinningsområdet för att presentera nya rön från svensk forskning om resurseffektiv avfallshantering och återvinning.


2014-08-28 Ökad försäljning av fordonsgas

Försäljningen av fordonsgas har stigit med åtta procent under första halvåret i år. Av den samlade leveransen fordonsgas stod biogas fortfarande i snitt för mer än 50 procent tack vare att den största delen av den svenska biogasen uppgraderas till fordonsgas. De senaste 15 åren har marknaden för fordonsgas vuxit för varje år. Antalet gasbilar i landet är nu cirka 46 000.


2014-08-22 Ny vägledning till konstruktion av avfallstaxa

Förändringar inom avfallsområdet har inneburit ändrade förutsättningar för konstruktion av avfallstaxa. Avfall Sveriges rapport 2014:09 ”Vägledning till konstruktion av avfallstaxa” är ett hjälpmedel för kommunerna att konstruera taxan.


2014-08-22 224 000 ton mat och dryck i avloppet

Svenska hushåll häller ut cirka 224 000 ton flytande mat och dryck via avloppet varje år. Det motsvarar cirka 26 kilo per person. Mycket som hälls ut hade kunnat ätas eller drickas. Det visar en ny undersökning från Naturvårdsverket.


2014-08-21 Nätverksträff om förebyggande av avfall

Den 25 september arrangerar Avfall Sverige en nätverksträff om förebyggande av avfall. Dagen kommer bland annat att ägnas åt kommuners avfalls- och handlingsplaner med fokus på avfallsförebyggande.


2014-08-18 Nu drar vi igång arbetet inför årets upplaga av ”Europa minskar avfallet”

Projektet ”Europa minskar avfallet” arrangeras i år för sjätte gången. Vecka 48, 22–30 november, är det dags igen.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Lediga platser

Avfall Sverige söker rådgivare för biologisk återvinning.

Läs mer

Avfall Sverige söker rådgivare för återvinning och deponering av avfall.

Läs mer

Region Gotland söker avfallsutvecklare.

Läs mer

Region Gotland söker miljöingenjör.

Läs mer

Rekom söker Sales and Purchasing Manager.

Läs mer

Jönköpings kommun söker verksamhetschef avfall Tekniska Kontoret.

Ladda ner annonsen

Läs mer om tjänsten

Jönköpings kommun söker även avfallstekniker med kvalitetsansvar.

Ladda ner annonsen

Läs mer om tjänsten

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer