Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Välkommen till årsmötet 2015

Avfall Sveriges årsmöte 2015 hålls i Linköping 2–3 juni. Årsmötet tar upp aktuella frågor och erbjuder möjlighet att påverka organisationen. Avfall Sveriges årsmöte är den självklara platsen för att nätverka och utbyta erfarenheter. Här visas också nya tekniker och metoder på den årliga företagsutställningen.

Läs mer och anmäl dig till årsmötet

2015-04-08

”En kommunallag för framtiden” saknar viktig pusselbit för ökad samverkan

Kommunallagsutredningens slutbetänkande ”En kommunallag för framtiden” har lämnats till regeringen. Utredningen saknar en viktig pusselbit för att öka möjligheten till samverkan mellan kommunerna. Det finns inget förslag om att så kallat offentlig-offentligt samarbete underlättas genom att detta görs tydligt i LOU och i Kommunallagen.

Läs mer
2015-02-20

Hur ska kommunerna se på samarbetsavtal?

I oktober i fjol lämnade regeringen tydligt besked om att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper kommer att flyttas till kommunerna men regeringskansliets arbete med att förverkliga målet i regeringsförklaringen har kommit efter. Samtidigt uppstår det en mängd frågor bland kommunerna om hur man ska förhålla sig  till egna planer för ett bättre insamlingssystem, men även hur man ska ställa sig till olika erbjudanden om samarbeten kring återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, som ju bygger på dagens ansvarsfördelning. Det kan vara klokt att i avtalen ta höjd för kommande förändringar, så att avtalstiden är kort och enkel att avsluta.

Läs mer
2015-01-09

Flera utredningsuppdrag inom avfallsområdet

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att ta fram förslag på ett särskilt system för spårbarhet av framför allt farligt avfall. Det framgår av regleringsbrevet för 2015.

Läs mer
2014-12-17

EU-kommissionen lägger cirkulär ekonomi åt sidan

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. I stället säger man sig vilja ersätta dem med nya och ”mer ambitiösa” förslag i slutet av 2015. Det framgår av kommissionens arbetsprogram för 2015. Parlamentet kommer att rösta om arbetsprogrammet i mitten av januari.

Läs mer
2014-12-12

Statens budget 2015: Deponiskatten höjs och planerna för kommunernas insamlingsansvar fortskrider

Deponiskatten höjs från 1 januari 2015. Konsekvensen av Riksdagens budgetomröstning har hittills varit oklara men nu är höjningen beslutad. Frågan om regeringens ambition att ge kommunerna insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från hushåll berörs inte direkt av budgetproblematiken. Miljödepartementet arbetar i detta nu med hur ett ändrat insamlingsansvar ska kunna utformas.

Läs mer
2014-11-24

”Alla nivåer i avfallshierarkin behövs”

– Alla nivåer i avfallshierarkin behövs och kommer att behövas under överskådlig tid. Även om det är mycket fokus på återanvändning och förebyggande av avfall just nu finns det fortfarande mycket kvar att göra för material- och energiåtervinningen och på deponeringsområdet, sa Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist när han inledde höstmötet, som hade avfallshierarkin som tema.

Läs mer

I korthet

2015-04-24 Värmeljuskopp ska inte längre samlas in som förpackning

EU-kommissionen och medlemsstaterna har diskuterat förpackningsdirektivet och gjort vissa avgränsningar av definitionen av förpackning. Bland annat har man tolkat direktivet som att behållare för värmeljus (tea candels) inte är att betrakta som förpackningar och därmed faller utanför förpackningsdirektivets tillämpning. Naturvårdsverket anser att den tolkning av undantaget som kommissionen gjort bör gälla även i Sverige. Värmeljusbehållare bör därmed inte betraktas som en förpackning och ska således inte samlas in som sådan.


2015-04-24 Styrmedel för hållbar konsumtion

Erfarenheter av styrmedel för boende, kommunikationer, shopping och konsumtion av mat har samlats i en ny rapport av IVL på uppdrag av Naturvårdsverket.


2015-04-17 Nytt klimatinvesteringsstöd förslag i vårpropositionen

Regeringen lämnade den ekonomiska vårpropositionen och en vårändringsbudget till riksdagen den 15 april. Sedan tidigare var det känt att regeringen skulle föreslå ett nytt klimatinvesteringsstöd till kommuner och regioner.


2015-04-16 Guide #1 reviderad

Avfall Sveriges Guide #1 ”Kommunernas roll vid insamling av förpackningar och returpapper” har reviderats med anledning av de två nya förordningar om producentansvar som trädde i kraft den 1 november 2014. Guiden finns för nedladdning på medlemssidorna.


2015-04-13 Förtydligande om ”frivillighet” i SJV:s beslut

Avfall Sverige har tidigare skrivit om Jordbruksverkets, SJV, godkännande av insamlingssystem för källsorterat matavfall där biogödslet ska användas i ekologisk produktion. I villkoren skriver Jordbruksverket att sorteringen av matavfall ska vara ”frivillig”. Avfall Sveriges tolkning, som delas av Jordbruksverket, är att ”frivillighet” även kan omfatta obligatoriska insamlingssystem.


2015-04-13 Tekniksprånget söker arbetsgivare som vill ta emot praktikanter

Tekniksprånget är en långsiktig satsning där arbetsgivare i Sverige, tillsammans med regeringen, arbetar för att bevara Sveriges ingenjörstradition och stärka landets långsiktiga konkurrenskraft. Genom Tekniksprånget erbjuds ungdomar som gått ur gymnasiet möjligheten att prova på ingenjörsyrket i fyra månader. Nu öppnar ansökningsperioden till höstens omgång och Tekniksprånget söker nu fler arbetsgivare som vill vara med och ta emot praktikanter.


2015-04-07 Skrivelse till FTI angående avtalen

Avfall Sverige har tillskrivit Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, angående avtal med kommunerna med anledning av att frågan om det kommunala insamlingsansvaret just nu utreds inom Regeringskansliet.


2015-04-07 Ändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Regeringen höjer avgifterna för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den 12 mars beslutade regeringen att avgifterna för miljöfarliga verksamheter höjs med 50 procent.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Lediga platser

Renova i Göteborg söker miljöutredare till affärsområde återvinning.

Läs mer

Norrköping Vatten och Avfall AB söker projektledare VA-nät.

Läs mer

Renhållningen i Kristianstad söker projektledare/strateg.

Ladda ner annonsen

Uson Miljöteknik söker säljare.

Ladda ner annonsen

AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg, söker transportledare för insamling av hushållsavfall i Skövde Kommun.

Läs mer

Västervik Miljö & Energi söker affärsområdeschef för Avfall & Återvinning.

Läs mer

Miljönär-vänligt

2015-04-13 Barnbok om minskat avfall vidare till EU-final

Barnboken ”Kajmans kalas”, från Kretslopp och vatten i Göteborg, handlar om att hushålla med resurser och minska avfallet. Nu har Kajmans kalas gått vidare till final i tävlingen European Week for Waste Reduction Award, EWWR awards, bland ett 50-tal andra bidrag.


2015-03-09 Kartan som visar var du kan laga, låna eller återanvända

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.


2015-03-02 Miljönär-vänliga Myrorna

Myrornas 34 butiker runt om i landet har nu fått märkningen Miljönär-vänlig.


Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer