Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-07-03

EU:s nya mål för en cirkulär ekonomi – mer återvinning, mindre deponering

EU Kommissionen föreslår att återvinn­ingen av hushållsavfall ökar till 70 procent till år 2030, att deponering succesivt ska upphöra samt bättre och mer enhetliga definitioner för skärpt uppföljning.

Läs mer
2014-06-24

Fortsatt oklart om ansvaret

Miljöminister Lena Ek har presenterat resultatet från den arbetsgrupp som jobbat med Avfallsutredningen. Producentansvaret för förpackningar och returpapper skärps, samtidigt som ansvaret för själva insamlingen inte får någon långsiktig lösning.

Läs mer
2014-06-18

4,4 miljoner ton hushållsavfall 2013

Den slutliga statistiken över hushållsavfall i Sverige 2013 är nu klar. Den behandlade mängden uppgick till drygt 4,4 miljoner ton, 461,2 kg per person.

Läs mer
2014-06-13

Kampanj om förebyggande och återanvändning

Förebyggande av avfall och återanvändning är de två fokusområdena för nästa gemensamma kampanj som startar i januari. Målet med kampanjen är att minska mängden avfall och att få hållbar konsumtion att bli en vana.

Läs mer
2014-06-11

Inbjudan att inkomma med anbud

Avfall Sverige lägger ut den löpande driften av sekretariatet för Avfall Sveriges certifieringssystem ”Certifierad återvinning – SPCR 120 och SPCR 152”. Anbud ska vara Avfall Sverige tillhanda senast den 15 augusti 2014. Anbudsunderlag och övrig information finns här på hemsidan.

Läs mer
2014-05-23

Ska EU lägga sig i den svenska avfallspolitiken?

Några dagar före söndagens viktiga EU-val möttes företrädare för de åtta riksdagspartierna i en debatt om avfallspolitik på europeisk och nationell nivå. Debatten var arrangerad av Avfall Sverige och hölls på årsmötet i Borås.

Läs mer
2014-04-04

Oppositionen positiv till kommunalt insamlingsansvar

Onsdagen den 2 april debatterades betänkanden om avfall och kretslopp i riksdagen. I en motion från S yrkades att kommunerna ska överta ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper i enlighet med avfallsutredningens förslag.

Läs mer

Avfallshierarkin tema för årets höstmöte

Avfallshierarkin är temat för årets höstmöte. Vi går igenom de olika ”trappstegen”, beskriver nuläget och ser även in i framtiden. Höstmötet hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm 11–12 november.

Läs mer

I korthet

2014-07-29 Textilkonferens i Borås

Den 15 september arrangerar Borås Energi och Miljö tillsammans med Borås Stad re:textile på MarketplaceBorås Arenan, Textile Fashion Center.


2014-07-24 Tillsyn av avfallstransporter granskas

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens insatser för gränsöverskridande och nationella avfallstransporter.


2014-07-04 Mer kan direktupphandlas

Den 1 juli höjdes gränsvärdet för direktupphandling.


2014-06-27 Nya farliga egenskaper 2015

Den 5 juni röstade en majoritet av medlemsstaterna för kommissionens förslag om nya farliga egenskaper och justeringar i avfallslistan. De nya reglerna kommer att regleras i en EU-förordning och träda i kraft i juni 2015.


2014-06-26 Förordning om förbränning förnyas

Avfall Sverige har lämnat remissvar på remissförslag från Naturvårdsverket om ändringar ibland annat förordningen om förbränning av avfall (2013:253).


2014-06-25 Fortsatt samarbete med producenter om elavfall

För två år sedan presenterades ett justerat avtal för samarbete mellan kommuner och El-Kretsen kring el-avfall. Alla Sveriges kommuner har nu undertecknat detta avtal.


2014-06-24 Avfall Sveriges stadgar uppdaterade

Stadgar för föreningen Avfall Sverige uppdaterades i samband med årsmötet den 20 maj 2014.


2014-06-18 ”Systemfel hindrar export av svensk avfallshantering”

Det finns ett grundläggande systemfel när det gäller främjande av miljöteknikexport. Fokus ligger på forskning och utveckling, medan det viktigaste steget, kommersialiseringen, saknar stöd. Det skriver Avfall Sveriges ordförande Peter Danielsson och VD Weine Wiqvist i en debattartikel i Svenska Dagbladet.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Lediga platser

SRV Återvinning AB söker avfallsingenjör

Läs mer

NSR AB söker miljösamordnare och vattenprovtagare

Läs mer

Säffle och Åmåls kommuner söker vikarierande renhållningschef

Läs mer

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, söker driftansvarig till Oskarshamn.

Läs mer

Tyréns AB söker avfallskonsult.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer