Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Scandic Stortorget - 2015-03-11

Temadag Hantering av explosiva restprodukter på ÅVC


Temadagen är fulltecknad men om intresset är tillräckligt stort överväger vi att arrangera den ytterligare en gång under 2015. Mejla intresseanmälan till pernilla.svensson@avfallsverige.se


Explosiva restprodukter som lämnas in till återvinningscentralen är ett bekymmer för många kommuner. Även de återvinningscentraler som inte har tillstånd att mellanlagra det explosiva avfallet kan tvingas hantera det, när alltifrån nödraketer och patroner till granater olovligen ”smygs in” på anläggningen.

SYFTE
Under denna temadag går vi igenom hantering av explosiva restprodukter på ÅVC. Målet med dagen är att ge kommuner kunskap om hur de på ett säkert sätt kan hantera explosivt avfall när det dyker upp på återvinningscentralen. Temadagen ska även ge tips och råd om krav som bör ställas till entreprenörer vid upphandlingar där explosiva restprodukter förekommer.

INNEHÅLL

 • Varför är explosiva restprodukter på en ÅVC verksamhetens ansvar?
 • Faran med hantering av explosiva restprodukter vs faran med att inte ha organiserad hantering.
 • Kännedom om ansvar vid överlåtande av explosiva ämnen.
 • Vad ställer det för krav på rutiner och instruktioner verksamhetsledningssystemet?
 • Kunskapskrav hos ledningen.
 • Krav på tillstånd.
 • Utbildningskrav.
 • Godkända förvaringar, vilka alternativa lösningar kan det finnas?
 • Upphandling av entreprenad där explosiva restprodukter ingår, vad ställer det för krav på upphandlaren?
 • Avsättning
 • Farligt gods

Kaffe och registrering från kl. 9.30.

Program

MÅLGRUPP
ÅVC-personal, arbetsledare ÅVC, avfallsansvariga i kommunen.

FÖRELÄSARE
Jonas Bengtsson, miljö- och säkerhetssamordnare samt säkerhetsrådgivare, Stena Recycling AB

KURSANSVARIG
Britta Moutakis, Avfall Sverige

 

Avfall Sveriges utbildningsverksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008. Antalet platser till temadagen är begränsade och anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in. När temadagen är fulltecknad sätts resterande på väntelista.

Kontakt: Pernilla Svensson, telefon: 040-35 66 11

Arrangörer

Avfall Sverige AB

Praktisk information

Datum Tid
2015-03-11 10:00–16:00

Plats

Scandic Stortorget

Stortorget 15 Malmö


Pris

Medlemmar
Deltagande i temadagen inkl. förtäring 2.300 kr exkl. moms.
Icke medlemmar
Deltagande i temadagen inkl. förtäring 3.450 kr exkl. moms.
Myndigheter och liknande organisationer deltar till medlemspris.

Anmälan

Tyvärr är registreringsperioden över för det här evenemanget

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag
2015-02-05


Tillbaka till kalendern