Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Endast för medlemmar

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta Ingegerd Svantesson via e-post till ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Välkommen till medlemssidorna

Har du glömt ditt lösenord?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Återställ lösenord

Gå tillbaka till inloggningssidan 

I korthet

2015-10-06 Webbinarium under Europa minskar avfallet-veckan: Mindre svinn – mer mat

Under Europa minskar avfallet-veckan bjuder vi in till ett webbinarium som syftar till att inspirera anställda i kommuner, landsting och län att starta matsvinnsprojekt.


2015-10-06 Cirkulär ekonomi på Europa-nivå

Om konsten att sluta kretsloppet genom avfallshantering och källsortering skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i ”The European Files Magazine on Circular Economy”.


2015-10-01 Brev till regeringen om fortsatt skattebefrielse för biogas

Avfall Sverige, Energigas Sverige, LRF och Svenskt Vatten har i ett gemensamt brev till regeringen påtalat att skattebefrielsen för biogas bör gälla under en tioårsperiod eller åtminstone till utgången av år 2020.


2015-09-30 Biogasproduktionen ökar men kortsiktig politik minskar investeringsviljan

Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2014 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,8 TWh varav ca 60 procent går till transportsektorn. Ökningstakten skulle kunna vara högre med mer långsiktiga besked från regeringen.


2015-09-30 "Nödvändigt med ökat stöd till biogas"

Otillräckligt politiskt stöd hotar den svenska produktionen av biogas och biogödsel. Detta trots att ökad användning väsentligt bidrar till att driva omställningen mot ett hållbart och fossilbränslefritt samhälle. Det skriver Avfall Sveriges ordförande Claes Thunblad, även kommunstyrelsens ordförande Järfälla, och vd Weine Wiqvist i en debattartikel i Dagens Samhälle.


2015-09-29 Metod för att förebygga avfall presenteras i ny rapport

Rapport nr 2015:19 ”Förebygga avfall i kommunen – metod och inspiration” finns nu för nedladdning på våra medlemssidor.


2015-09-28 Intervju med Åsa Romson

Konsumentperspektivet är viktigare än att göra det enkelt för marknadens aktörer. Därför överlåter regeringen nu ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar till kommunerna, förklarar miljöminister Åsa Romson i en intervju i vår tidning Avfall och Miljö.


Lediga platser

Telge Återvinning söker arbetsledare.

Ladda ner annonsen

SRV återvinning söker processingenjör till produktionsanläggningen i Gladö Kvarn.

Ladda ner annonsen

Econova söker Account Manager för region Norr.

Ladda ner annonsen

Econova söker produktchef för området konstruktion.

Ladda ner annonsen

Nässjö Affärsverk, NAV, söker renhållningsingenjör.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer