Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Endast för medlemmar

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta Ingegerd Svantesson via e-post till ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Välkommen till medlemssidorna

Har du glömt ditt lösenord?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Återställ lösenord

Gå tillbaka till inloggningssidan 

I korthet

2015-08-27 Följ matavfallets väg ”från bord till jord”

Syftet med insamling av källsorterat matavfall är i första hand att återvinna växtnäring, vilket även säkrar produktionen av biogas. I en ny rapport från Avfall Sverige – ”Matavfallets väg från bord till jord” – följer vi påsen med matavfall från hushållet hela vägen till åkermarken.


2015-08-24 Uppdaterad lista över kommuner som samlar in matavfall

Vi har nu uppdaterat listan över vilka kommuner som samlar in källsorterat matavfall. 197 kommuner samlar in matavfall, vissa enbart från storkök eller livsmedelsbutiker. Listan innehåller bland annat även typ av insamlingssystem för villor respektive flerfamiljshus och om matavfallet rötas eller komposteras. Uppgifterna är hämtade ur Avfall Web och från kommunernas hemsidor.


2015-08-21 Ny dom om anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall

I en dom upphäver Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en kommuns beslut om anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall med hänvisning till att den tjänsteman som har meddelat beslutet inte har ansetts behörig att meddela denna typ av beslut.


2015-08-20 Nya regler om insamling av el-avfall i butik börjar gälla 1 oktober

Hushållens möjligheter att lämna in el-avfall ökar från den 1 oktober i år då nya regler börjar gälla.


2015-08-20 Reviderade kriterier för hög energieffektivitet i ramdirektivet om avfall

EU har publicerat ett direktiv om ändring av kriterierna för hög energi-effektivitet i ramdirektivet om avfall. En klimatkorrigeringsfaktor läggs till i kriterierna. Detta innebär att en del avfallsförbränningsanläggningar i varmare EU-länder automatiskt kommer att klassificeras som energiåtervinningsanläggningar.


2015-08-19 Regeringens svar till kommissionen om kommunala avfallsbolag

Det sätt som svenska kommuner har valt att organisera sin verksamhet på ligger i linje med EU-rätten. Det svaret har regeringen gett på en fråga från EU-kommissionen, som emellertid inte har nöjt sig inte med det svaret utan har återkommit med en så kallad formell underrättelse.


Lediga platser

Vikarierande renhållningschef till Vårgårda och Herrljunga kommuner.

Läs mer

Sörmland Vatten och Avfall söker en erfaren projektledare/miljöstrateg för att förstärka Affärsområde Renhållning. 

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer