Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Endast för medlemmar

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta Ingegerd Svantesson via e-post till ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Välkommen till medlemssidorna

Har du glömt ditt lösenord?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Återställ lösenord

Gå tillbaka till inloggningssidan 

Avfallshierarkin tema för årets höstmöte

Avfallshierarkin är temat för årets höstmöte. Vi går igenom de olika ”trappstegen”, beskriver nuläget och ser även in i framtiden. Höstmötet hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm 11–12 november.

Läs mer och anmäl dig till höstmötet

I korthet

2014-09-18 Bra med producentansvar – rätt utformat

Kommunerna är den naturliga anordnaren av insamling av avfall från hushåll, även sådant som faller inom det lagreglerade producent-ansvaret. Det skriver Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, i en replik till ett inlägg i Miljö Aktuellt från Kristina Jonäng och Fredrik Christensson båda (c).


2014-09-15 Nätverksträff för avfallsingenjörer

Avfall Sverige arrangerar en träff i nätverket för avfallsingenjörer m.m. Träffen hålls hos Gästrike Återvinnare i Gävle den 14 oktober 2014.


2014-09-11 Årets Förebyggare Avfall Sveriges bidrag till Återvinningsgalan

Årets Förebyggare är en ny kategori på årets Återvinningsgala. Priset tilldelas en person eller företag/ verksamhet/ organisation eller kommun som visar att det i praktiken är möjligt att förebygga avfall. Årets förebyggare ska utgöra ett bra exempel, som är praktiskt genomförbart och som kan inspirera andra att arbeta förebyggande.


2014-09-08 Vägledning om miljörapportering

Naturvårdsverket har beslutat om ändringar i NFS 2006:9. De rör huvudsakligen ändringar med anledning av genomförandet av industriutsläppsdirektivet (IED), inhämtande av uppgifter för att klara Sveriges rapportering till EU under IED samt inhämtande av uppgifter avseende bygg- och rivningsavfall.


2014-09-08 Det ska vara roligt att sopsortera!

Kommunikatörer inom avfallsbranschen arbetar för att påverka invånare att sopsortera mer och konsumera hållbart. En ny rapport, Påverka beteende genom systematisk återkoppling, reder ut hur kommuner kan återkoppla på ett mer framgångsrikt, tekniskt och spännande sätt i avfallsfrågor. Det handlar om att påverka tusentals invånares beteende med hjälp av positiv återkoppling och teknik.


2014-09-04 Importen stor fråga i omvärlden

Svenska Institutet har tagit fram en film för internationell media, som beskriver svensk energiåtervinning och import av avfall.


Lediga platser

UMEVA i Umeå söker avfallsingenjör.

Läs mer

Habo kommun söker VA- och gatuchef.

Läs mer

VA Syd i Malmö söker strategisk inköpare till avfallsavdelningen.

Läs mer

Region Gotland söker avfallsutvecklare.

Läs mer

Region Gotland söker miljöingenjör.

Läs mer

Rekom söker Sales and Purchasing Manager.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer