Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Endast för medlemmar

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta Ingegerd Svantesson via e-post till ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Välkommen till medlemssidorna

Har du glömt ditt lösenord?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Återställ lösenord

Gå tillbaka till inloggningssidan 

I korthet

2015-05-29 Nya regler om klassificering av farligt avfall

Från den 1 juni gäller nya regler för klassificering av avfall i EU. Det medför nya begrepp och nya sätt att klassificera farligt avfall. Däremot blir det få förändringar i den så kallade avfallslistan.


2015-05-22 Miljönär-vänliga märkningen uppmärksammas internationellt

På inbjudan av EU-kommissionen deltog Avfall Sverige 20–21 maj i ett europeiskt forum för miljöinnovationer. Avfall Sverige ansvarade för en session under rubriken ”Miljönär-vänlig, svensk miljömärkning för att förebygga avfall”, där kampanjen för att laga, låna och återanvända presenterades.


2015-05-22 Remissvar på Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion

Avfall Sverige har lämnat remissvar på Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion.


2015-05-18 Nätverksträff med Avfall Sverige Yngre

1 juni träffas nätverket Avfall Sverige Yngre i Linköping för vårens träff, den här gången med tema ”Insamling av avfall i framtiden”.


2015-05-07 Nya insamlingsansvaret på dagordningen vid årsmötet

Miljö- och avfallspolitik står på dagordningen under årsmötets första dag. Emilia Hagberg, som är stabschef på Miljö- och energidepartementet, redogör för regeringens miljö- och avfallspolitik. Årsmötet hålls i Linköping 2–3 juni.


2015-05-07 Värmeljuskopp ska inte längre samlas in som förpackning

EU-kommissionen och medlemsstaterna har diskuterat förpackningsdirektivet och gjort vissa avgränsningar av definitionen av förpackning. Bland annat har man tolkat direktivet som att behållare för värmeljus (tea candels) inte är att betrakta som förpackningar och därmed faller utanför förpackningsdirektivets tillämpning. Naturvårdsverket anser att den tolkning av undantaget som kommissionen gjort bör gälla även i Sverige. Värmeljusbehållare bör därmed inte betraktas som en förpackning och ska således inte samlas in som sådan.


2015-05-07 Ge alla anställda körkort för att arbeta på ÅVC

Avfall Sverige erbjuder flera webbaserade kurser bland annat ÅVC-körkortet. Det är en kurs som vänder sig till de som redan arbetar, eller som just ska börja arbeta, på någon av landets återvinningscentraler.


2015-04-24 Styrmedel för hållbar konsumtion

Erfarenheter av styrmedel för boende, kommunikationer, shopping och konsumtion av mat har samlats i en ny rapport av IVL på uppdrag av Naturvårdsverket.


Lediga platser

 

Hias i Hamar, Norge, söker rådgivare för återvinning och miljö.

Läs mer

Affärsverken i Karlskrona söker affärsområdeschef för renhållning och logistik.

Läs mer

Nacka kommun söker avfallschef.

Läs mer

Uson Miljöteknik söker säljare.

Ladda ner annonsen

AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg, söker transportledare för insamling av hushållsavfall i Skövde Kommun.

Läs mer

Västervik Miljö & Energi söker affärsområdeschef för Avfall & Återvinning.

Läs mer

Miljönär-vänligt

2015-05-07 Internationellt intresse för kampanjen

Det har kommit in cirka 275 ansökningar till vår kampanj Miljönär-vänlig, nära 250 har fått märkningen och finns nu med på kartan. Kampanjen har rönt mycket uppmärksamhet inte bara bland svenska media, myndigheter med flera utan också internationellt. Avfall Sverige har bjudits in och kommer att tala om kampanjen i två EU-sammanhang.


2015-03-09 Kartan som visar var du kan laga, låna eller återanvända

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.


2015-03-02 Miljönär-vänliga Myrorna

Myrornas 34 butiker runt om i landet har nu fått märkningen Miljönär-vänlig.


Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer