Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Endast för medlemmar

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta Ingegerd Svantesson via e-post till ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Välkommen till medlemssidorna

Har du glömt ditt lösenord?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Återställ lösenord

Gå tillbaka till inloggningssidan 

I korthet

2015-07-28 Regeringen skjuter upp krav på tillstånd

Regeringen har nu tagit beslut om ändringar i ikraftträdandebestämmelserna i förpackningsförordningen och returpappersförordningen.


2015-07-21 Nytt klimatinvesteringsstöd

Det är nu klart med ett nytt klimatinvesteringsstöd. 125 miljoner kronor finns att söka för i år och pengarna ska fördelas till projekt som ger största möjliga klimatnytta. Den 15 september ska den första omgången ansökningar vara inlämnade.


2015-06-29 "Vi är stolta över vårt miljöarbete"

Under några veckor har bl a SVT granskat avfallsimporten. Det är utmärkt att dessa frågor hamnar i strålkastarljuset, menar Avfall Sverige och Svensk Fjärrvärme, som emellertid vill göra vissa klargöranden för att allmänheten ska få hela bilden, och framför allt en korrekt bild.


2015-06-22 Återvinning av PVC skapar motsättning

Återvinning av PVC-plast ställer hållbarhetsfrågor mot varandra eftersom plasten som återvinns kan innehålla hormonstörande ämnen som då hamnar i den nya produkten.


2015-06-22 Nätverksträffar för skolinformatörer och avfallsingenjörer

Två av nätverken inom Avfall Sverige håller nätverksträffar i september.


2015-06-22 Naturvårdsverket har undersökt kunskap och attityd om batterier

Naturvårdsverket har åter undersökt svenskarnas kunskap och attityd om batterier. Det är fortfarande många – 75 procent – som nämner batterier som något som inte ska slängas i soporna. Vid den senaste undersökningen var till och med andelen högre än tidigare. Men 9 procent uppger att de någon gång slänger batterierna i soporna.


2015-06-22 Marie efterträder Ewa

Marie Umark efterträder Ewa Koverman, som går i pension den 1 juli efter 20 år på Avfall Sveriges kansli.


Lediga platser

 Renhållningen i Växjö kommun söker en projektanställd utredare.

Läs mer

Miljönär-vänligt

2015-05-07 Internationellt intresse för kampanjen

Det har kommit in cirka 275 ansökningar till vår kampanj Miljönär-vänlig, nära 250 har fått märkningen och finns nu med på kartan. Kampanjen har rönt mycket uppmärksamhet inte bara bland svenska media, myndigheter med flera utan också internationellt. Avfall Sverige har bjudits in och kommer att tala om kampanjen i två EU-sammanhang.


2015-03-09 Kartan som visar var du kan laga, låna eller återanvända

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.


Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer