Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Endast för medlemmar

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta Ingegerd Svantesson via e-post till ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Välkommen till medlemssidorna

Har du glömt ditt lösenord?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Återställ lösenord

Gå tillbaka till inloggningssidan 

Avfallshierarkin tema för årets höstmöte

Avfallshierarkin är temat för årets höstmöte. Vi går igenom de olika ”trappstegen”, beskriver nuläget och ser även in i framtiden. Höstmötet hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm 11–12 november.

Läs mer

I korthet

2014-07-29 Textilkonferens i Borås

Den 15 september arrangerar Borås Energi och Miljö tillsammans med Borås Stad re:textile på MarketplaceBorås Arenan, Textile Fashion Center.


2014-07-24 Tillsyn av avfallstransporter granskas

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens insatser för gränsöverskridande och nationella avfallstransporter.


2014-07-04 Mer kan direktupphandlas

Den 1 juli höjdes gränsvärdet för direktupphandling.


2014-06-27 Nya farliga egenskaper 2015

Den 5 juni röstade en majoritet av medlemsstaterna för kommissionens förslag om nya farliga egenskaper och justeringar i avfallslistan. De nya reglerna kommer att regleras i en EU-förordning och träda i kraft i juni 2015.


2014-06-26 Förordning om förbränning förnyas

Avfall Sverige har lämnat remissvar på remissförslag från Naturvårdsverket om ändringar ibland annat förordningen om förbränning av avfall (2013:253).


2014-06-25 Fortsatt samarbete med producenter om elavfall

För två år sedan presenterades ett justerat avtal för samarbete mellan kommuner och El-Kretsen kring el-avfall. Alla Sveriges kommuner har nu undertecknat detta avtal.


2014-06-24 Avfall Sveriges stadgar uppdaterade

Stadgar för föreningen Avfall Sverige uppdaterades i samband med årsmötet den 20 maj 2014.


2014-06-18 ”Systemfel hindrar export av svensk avfallshantering”

Det finns ett grundläggande systemfel när det gäller främjande av miljöteknikexport. Fokus ligger på forskning och utveckling, medan det viktigaste steget, kommersialiseringen, saknar stöd. Det skriver Avfall Sveriges ordförande Peter Danielsson och VD Weine Wiqvist i en debattartikel i Svenska Dagbladet.


Lediga platser

SRV Återvinning AB söker avfallsingenjör

Läs mer

NSR AB söker miljösamordnare och vattenprovtagare

Läs mer

Säffle och Åmåls kommuner söker vikarierande renhållningschef

Läs mer

Upplands-Bro kommun söker projektledare till Tekniska avdelningens avfallsenhet.

Läs mer

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, söker driftansvarig till Oskarshamn.

Läs mer

Tyréns AB söker avfallskonsult.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer