Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Endast för medlemmar

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta Ingegerd Svantesson via e-post till ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Välkommen till medlemssidorna

Har du glömt ditt lösenord?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Återställ lösenord

Gå tillbaka till inloggningssidan 

I korthet

2015-04-13 Förtydligande om ”frivillighet” i SJV:s beslut

Avfall Sverige har tidigare skrivit om Jordbruksverkets, SJV, godkännande av insamlingssystem för källsorterat matavfall där biogödslet ska användas i ekologisk produktion. I villkoren skriver Jordbruksverket att sorteringen av matavfall ska vara ”frivillig”. Avfall Sveriges tolkning, som delas av Jordbruksverket, är att ”frivillighet” även kan omfatta obligatoriska insamlingssystem.


2015-04-13 Tekniksprånget söker arbetsgivare som vill ta emot praktikanter

Tekniksprånget är en långsiktig satsning där arbetsgivare i Sverige, tillsammans med regeringen, arbetar för att bevara Sveriges ingenjörstradition och stärka landets långsiktiga konkurrenskraft. Genom Tekniksprånget erbjuds ungdomar som gått ur gymnasiet möjligheten att prova på ingenjörsyrket i fyra månader. Nu öppnar ansökningsperioden till höstens omgång och Tekniksprånget söker nu fler arbetsgivare som vill vara med och ta emot praktikanter.


2015-04-07 Skrivelse till FTI angående avtalen

Avfall Sverige har tillskrivit Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, angående avtal med kommunerna med anledning av att frågan om det kommunala insamlingsansvaret just nu utreds inom Regeringskansliet.


2015-04-07 Ändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Regeringen höjer avgifterna för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den 12 mars beslutade regeringen att avgifterna för miljöfarliga verksamheter höjs med 50 procent.


2015-04-01 Importdebatt i SvT

Aktuellt visade ett inslag om import av avfall på tisdagskvällen. Inslaget följdes av en debatt mellan Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist och Återvinningsindustriernas styrelseordförande Anders Wijkman.


2015-03-13 Ny samordnare för miljöteknikexport

Inom kort drar Avfall Sverige, på uppmaning från ett antal medlemmar – kommuner, kommunala bolag och företag – igång en ny satsning för att stödja svensk miljöteknikexport inom avfall och återvinning.


2015-03-13 Olycklig koppling i Apotekets kampanj

Avfall Sverige har varit i kontakt med Apotek Hjärtat angående deras pågående kampanj för att samla in läkemedel. Apotek Hjärtat gjorde i sitt informationsmaterial en olycklig koppling mellan avfall som felaktigt hamnar i kärl- och säckavfallet, och negativ påverkan på vattenlevande organismer.


2015-03-06 Regeringen tillsätter energikommission

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommission som ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050.


Lediga platser

Renova i Göteborg söker miljöutredare till affärsområde återvinning.

Läs mer

Norrköping Vatten och Avfall AB söker VD.

Läs mer

Norrköping Vatten och Avfall AB söker projektledare VA-nät.

Läs mer

Renhållningen i Kristianstad söker projektledare/strateg.

Ladda ner annonsen

Uson Miljöteknik söker säljare.

Ladda ner annonsen

AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg, söker transportledare för insamling av hushållsavfall i Skövde Kommun.

Läs mer

Västervik Miljö & Energi söker affärsområdeschef för Avfall & Återvinning.

Läs mer

Miljönär-vänligt

2015-04-13 Barnbok om minskat avfall vidare till EU-final

Barnboken ”Kajmans kalas”, från Kretslopp och vatten i Göteborg, handlar om att hushålla med resurser och minska avfallet. Nu har Kajmans kalas gått vidare till final i tävlingen European Week for Waste Reduction Award, EWWR awards, bland ett 50-tal andra bidrag.


2015-03-09 Kartan som visar var du kan laga, låna eller återanvända

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.


2015-03-02 Miljönär-vänliga Myrorna

Myrornas 34 butiker runt om i landet har nu fått märkningen Miljönär-vänlig.


Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer