Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Endast för medlemmar

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta Ingegerd Svantesson via e-post till ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Välkommen till medlemssidorna

Har du glömt ditt lösenord?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Återställ lösenord

Gå tillbaka till inloggningssidan 

Julgåva till Läkare Utan Gränser

Avfall Sverige skickar som vanligt inga julkort, vi önskar i stället våra medlemmar och andra vänner god jul och gott nytt år med en gåva till Läkare Utan Gränser. Det är en organisation som arbetar i över 70 länder runt om i världen, räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.  

Under jul- och nyårshelgen har Avfall Sveriges kansli begränsat öppethållande men efter trettonhelgen är vi tillbaka som vanligt igen.

I korthet

2014-12-19 Ny version av vägledning om rapportering av bygg- och rivningsavfall

Naturvårdsverket har gett ut en ny version av vägledningen angående rapportering av bygg- och rivningsavfall med anledning av nya krav i NFS 2006:9 angående rapportering av bygg- och rivningsavfall. Kraven innebär utökade krav på rapportering av bygg- och rivningsavfall för tillståndspliktiga avfallsanläggningar i Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) hos Naturvårdsverket.


2014-12-18 Moms för second hand-verksamhet?

Skatteverket anser att second hand-försäljning som bedrivs av allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund är skyldiga att betala mervärdesskatt för sin försäljning. Detta gäller om försäljningen bedrivs i sådan omfattning att de är skattskyldiga till inkomstskatt.


2014-12-12 Europa-konferens om framtidens avfallshantering

Den 3 december ordnade Municipal Waste Europe (MWE) i samarbete med Eurocities en välbesökt konferens i Bryssel på temat ”Taking Waste Management into the future”.


2014-12-10 Ny rapport: Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp

U 2014:15 ”Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp – nuläges-sammanställning och framtidsplan” är den senaste rapporten från Avfall Sverige.


2014-12-10 Nationell ramavtalsupphandling på avfallskärl och matavfallspåsar

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) genomför en nationell ramavtalsupphandling på avfallskärl och matavfallspåsar. Avfall Sverige och representanter från kommuner och kommunala bolag ingår i den så kallade avtalsgruppen och är med i processen med att ta fram kravspecifikation och förfrågningsunderlag.


Lediga platser

 

UMEVA i Umeå söker Verksamhetscontroller Avfall.

Läs mer

Telge Återvinning i Södertälje söker miljöansvarig.

Läs mer

NSR i Helsingborg söker en drifttekniker till biogasavdelningen.

Ladda ner annonsen

Sysav i Malmö söker ekonomiassistent.

Läs mer

Sysav i Malmö söker central arbetsmiljösamordnare.

Läs mer

Sysav söker drifttekniker till avfallskraftvärmeverket i Malmö.

Läs mer

Vattenfall söker affärsutvecklare med säljfunktion inom avfallsområdet.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, söker avfallsexpert till internationella uppdrag.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer