Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Endast för medlemmar

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta Ingegerd Svantesson via e-post till ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Välkommen till medlemssidorna

Har du glömt ditt lösenord?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Återställ lösenord

Gå tillbaka till inloggningssidan 

I korthet

2015-01-30 Jordbruksverket godkänner insamlingssystem för matavfall

Jordbruksverket har godkänt insamlingssystem för källsorterat matavfall där biogödslet ska användas i ekologisk produktion.


2015-01-28 Bli rik genom att laga, låna och återanvända

För att inspirera till hållbar konsumtion lanserar Avfall Sverige tillsammans med alla kommuner en märkning för alla som lagar, lånar och återanvänder. För de som sparar både pengar och miljö, för de som är de riktiga miljövännerna - som är Miljönär-vänliga!


2015-01-26 Reviderade föreskrifter från Jordbruksverket om befattning med animaliska biprodukter

Jordbruksverket har reviderat sina föreskrifter SJVFS 2006:84 som bland annat rör befattning med animaliska biprodukter. Avfall Sverige lämnade remissvar till föreslagna ändringar i november 2014. Avfall Sveriges kommentarer rörde förslag om insamling, transport, lagring, märkning och utsläpp på marknaden.


2015-01-20 Hantering av explosivt avfall

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till Avfall Sveriges temadag ”Hantering av explosiva restprodukter vid ÅVC” som äger rum 11 mars. Målet med dagen är att ge kommuner kunskap om hur de på ett säkert och riktigt sätt kan hantera explosivt avfall när det dyker upp på återvinningscentralen.


2015-01-09 Trollhättan bäst i landet på avfallshantering

Trollhättan är bäst i Sverige på avfallshantering. Det framgår av Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet. Där har vi vägt samman en mängd nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt.


2015-01-09 Sverige bäst i världen på batteriåtervinning

Svenskarna är bäst i världen på batteriåtervinning. Vi återvinner 64 procent vilket motsvarar 380 gram per person. Det framgår av en rapport från den europeiska branschorganisationen för batteritillverkare, European Portable Battery Association, EPBA. Den svenska modellen med många kommunala insamlingsplatser, kompletterat med butikernas insamling, är framgångsfaktorn enligt rapporten.


2015-01-07 Sista chansen boka kurs för åvc-personal

Den 4-5 februari arrangerar vi kursen för personal vid åvc vid enda tillfället under våren 2015. Missa inte chansen att boka plats! Anmälan stänger kl. 12.00 på måndag den 12 januari.


Lediga platser

Västervik Miljö & Energi söker affärsområdeschef för Avfall & Återvinning.

Läs mer

Telge Återvinning i Södertälje söker miljöansvarig.

Läs mer

Sysav i Malmö söker central arbetsmiljösamordnare.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, söker avfallsexpert till internationella uppdrag.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer