Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Endast för medlemmar

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta Ingegerd Svantesson via e-post till ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Välkommen till medlemssidorna

Har du glömt ditt lösenord?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Återställ lösenord

Gå tillbaka till inloggningssidan 

I korthet

2015-03-04 Nystart för cirkulär ekonomi i EU

EU-kommissionen har nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny så kallad färdplan för cirkulär ekonomi och reviderad avfallslagstiftning med nya återvinningsmål. Ambitionen är att kunna lämna konkreta förslag före årsskiftet. Samtidigt har den så kallade Energi-Unionen presenterats, där energi ur avfall lyfts fram.


2015-03-03 Nya webbaserade utbildningar för politiker och personal

Avfall Sverige erbjuder nu två nya webbaserade kurser, ”Avfallskunskap för politiker” samt ”ÅVC-körkortet”. Dessutom har vi uppdaterat vår tidigare introduktionskurs till svensk avfallshantering. Samtliga tre kurser finns på vår hemsida.


2015-03-02 Miljönär-vänliga Myrorna

Myrornas 34 butiker runt om i landet har nu fått märkningen Miljönär-vänlig.


2015-02-24 Inget skäl ändra bra modell för producentansvar

I en skrivelse informerar Avfall Sverige miljödepartementet om kommunernas hantering av konsumentelavfall i Sverige med anledning av införande av den nya förordningen om producentansvar för elutrustning. Kommunerna ordnar insamlingen och överlåter avfallet till El-Kretsen för återvinning. Det är en logisk arbetsfördelning som visat sig vara framgångsrik.


2015-02-20 Enklare samarbeten ska uppmuntras

Avfall Sverige har uppvaktat Finansdepartementet om nödvändigheten av att kommunsamverkan genom så kallat offentlig-offentligt samarbete underlättas genom att detta görs tydligt i LOU och i Kommunallagen.


2015-02-19 Begär förlängd skattebefrielse för biogas

Dagens skattebefrielse för biodrivmedel gäller bara fram till utgången av 2015. Anledningen är att EU-kommissionen anser att skattebefrielsen strider mot de nya energi- och miljöstödsriktlinjerna. Regeringen har därför begärt en förlängning av skattebefrielsen till 31/12 2016.


2015-02-18 "Nya momsregler ett bakslag för återanvändningen"

Nya momsregler hotar second hand-handeln och frivilligorganisationernas förmåga att ge tillbaka till sjuka, hemlösa och andra behövande. Det är inte bra. Det visar att det saknas bra styrmedel som kan utveckla en cirkulär ekonomi med återanvändning som en grundsten. Det skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en debattartikel i Dagens Samhälle.


2015-02-11 13 guider från Avfall Sverige

En viktig uppgift för Avfall Sverige är att ta fram vägledningar och riktlinjer för hur branschen ska hantera och tolka olika begrepp, definitioner och företeelser inom avfallsområdet. Avfall Sveriges guider kan bidra till en samsyn på tolkningar, vilket kan ge bättre beslutsunderlag. Sedan mars 2010 har vi publicerat 13 guider, de finns nu för nedladdning på våra medlemssidor.


Lediga platser

Stockholm Vatten söker handläggare till avdelningen för Avfall.

Ladda ner annonsen

Danderyds kommun söker avfallsplanerare.

Läs mer

Västervik Miljö & Energi söker affärsområdeschef för Avfall & Återvinning.

Läs mer

Miljönär-vänligt

2015-02-26 Låna dig till gratis tv-tittande

Om du lånar en borrmaskin istället för att köpa en egen kan du titta på tv gratis i över ett år. Då spar du nämligen lika mycket av jordens resurser som går åt till att ha tv:n på i fem timmar om dagen hela året.


2015-02-16 Avfall Sverige ger Retoy märkningen Miljönär-vänlig

Att byta, låna och skapa leksaker är en både kul och miljösmart idé. Därför tilldelar Avfall Sverige nu sin märkning ”Miljönär-vänlig” till Retoy. De bidrar på ett konkret sätt till att människor kan återanvända de resurser som redan finns.


2015-02-05 Avfall Sverige Miljönär-märker Blocket

Blocket blir först med att få Avfall Sveriges nya märkning ”Miljönär-vänlig”. Det är en märkning som visar på en verksamhet som gagnar miljön genom att verka för att laga, låna och återanvända. För en hållbar konsumtion i ett hållbart samhälle.


Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer