Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2012-04-24 Samarbete kring miljö spräcker gränser

Hur kan kommuner, företag och föreningar arbeta tillsammans i miljöfrågan för att underlätta för nysvenskar att komma in i samhället? Gästrike Återvinnare har idéer och startar nu ett projekt, tillsammans med Avfall Sverige, för att ta reda på det.


2012-04-18 Svensk miljöteknik vinnare på exportmarknaden

– Den svenska välfärden kan bli nästa exportsuccé är rubriken på en debattartikel i Dagens Samhälle den 30 mars. Vi håller med! I artikeln talas det om vården, skolan och omsorgen. Vi vill framhålla ytterligare ett område inom svensk välfärd; avfallshantering och återvinning. Det skriver Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist i en replik.


2012-04-13 Nya arbetsgruppen för export är igång

Avfall Sveriges nya arbetsgrupp för exportfrågor har haft sitt första möte och aktiviteterna är i gång. Arbetsgruppens syfte är att forma, utveckla och driva Avfall Sveriges satsning för att gynna export av det svenska avfallskunnandet och produkter och tjänster inom avfallssektorn. Satsningen drivs i form av ett projekt som pågår i två år, 2012–2013


2012-04-13 Nationella avfallsplanen antas i maj

Enligt tidigare uppgifter från Naturvårdsverket skulle den nationella avfallsplanen för åren 2012-2017 ha fastställts i februari 2012. Enligt information från verket kommer den att antas under maj månad 2012.


2012-04-12 Utreder ökad insyn i verksamheter som drivs genom kommunala entreprenader

I propositionen om undantag från upphandlingskrav, som regeringen presenterade den 19 mars, anger regeringen att man ser ett behov av att tillsätta en utredning som ska analysera möjligheten till ökad insyn i verksamheter som drivs genom kommunala entreprenader.


2012-04-10 Waste and Climate Conference 2012

Avfall i ett klimat- och resursperspektiv är temat i den konferens som Dakofa och ISWA arrangerar 19-20 april i Köpenhamn. Mer information om konferensen finns på www.wasteandclimate.org


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer