Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2012-08-30 End of waste-kriterier för viss typ av glas godkända

En teknisk kommitté under EU-kommissionen godkände end of waste-kriterier för glas den 7 juli 2012.


2012-08-30 Konsultation om deponering och översyn av återvinningsmålen

Kommissionen kommer att genomföra en konsultation angående en planerad översyn av målen för deponering av biologiskt nedbrytbart avfall under 2013. Konsultationen genomförs utifrån en pågående analys av medlemsstaternas efterlevnad av 1999 års deponeringsdirektiv.


2012-08-30 Kampanj om smått elavfall

3 september startar kampanjen ”Lysande återvinning”, som ska informera om var man lämnar in smått elavfall och ljuskällor.


2012-08-30 Svensk Mjölk godkänner SPCR 120

Svensk Mjölk godkänner fullt ut SPCR 120 och alla substrat som finns med i råvarulistan, bilaga 1 i certifieringsreglerna. Vilket innebär att man nu även godkänner källsorterat matavfall.


2012-08-15 EU-kommissionen avskriver anmälan mot kommuner för brott mot LOU

EU-kommissionen har lagt ner målet mot de kommuner som anmäldes för brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU) när de lät de egna bolagen ta hand om kommunernas hushållsavfall.


2012-08-15 Nytt direktiv om elavfall på plats

I juli antog Parlamentet och Rådet det nya reviderade direktivet om elavfall (2012/19/EU). Det trädde i kraft den 13 augusti.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer