Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2012-01-20

Parlamentet röstade igenom reviderat WEEE-direktiv

EU-parlamentet har röstat igenom det reviderade WEEE-direktivet. Alla medlemsländer måste nu öka sin insamling och återvinning av el-avfall, oavsett om de redan uppfyller det nuvarande schablonmålet på 4 kg per person och år, eller inte.

Läs mer

I korthet

2012-01-20 Nu startar vårterminen för Avfall Sveriges utbildningsverksamhet

Nu är det dags att anmäla sig till de första av vårterminens utbildningar från Avfall Sverige.


2012-01-20 Avfall Web öppet för inmatning av uppgifterna för 2011

Avfall Web är nu öppet för inmatning av 2011 års värden. Det stänger åter den 18 april för bearbetning av statistiken, som sedan publiceras i vår årsskrift Svensk Avfallshantering. Årsskriften trycks i slutet av juni men avfallstrenden presenteras redan på årsmötet i maj.


2012-01-20 Miljön ett av flera prioriterade områden under danska EU-ordförandeskapet

Den ekonomiska krisen i Europa har givetvis högsta prioritet under det danska EU-ordförandeskapet det första halvåret i år, men miljön finns också på agendan.


2012-01-14 Förhandlingarna med El-Kretsen om nytt avtal för 2012 fortsätter

Det nuvarande temporära avtalet, som reglerar hantering av hushållens el-avfall på landets återvinningscentraler, mellan El-Kretsen och kommunerna gick ut vid årsskiftet. Under 2011 har kommunernas förhandlingsgrupp genom Avfall Sverige och SKL fört diskussioner med El-Kretsen om hur insamlingen kan utvecklas. Parterna har inte nått fram till en ny överenskommelse men har kommit överens om att fortsätta förhandlingarna för att ta fram ett långsiktigt avtal.


2012-01-13 Fler produkter med farliga kemikalier problem för avfallsbranschen

Allt fler produkter innehåller antibakteriella kemikalier och det väcker frågan om hur dessa ska hanteras när de är förbrukade. Är det farligt avfall eller inte? Frågan utreds nu av Naturvårdsverket, uppger Ekot.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer