Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2012-07-24 Regeringen utreder fossiloberoende fordonsflotta

Regeringen har tillsatt utredningen Fossiloberoende fordonsflotta - ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Den ska ledas av Thomas B Johansson, som är verksam vid internationella miljöinstitutet i Lund. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande den 31 oktober 2013.


2012-07-24 Ny styrelseordförande i FTI

Bo Lundquist har valts till ny ordförande i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer