Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2012-03-22 ”God samhällsekonomi bränna avfallet där kapacitet finns”

– Sverige kan inte lösa Europas avfallsproblem. Men genom att gå före och visa att kunskapen finns kan vi påskynda processen att varje land tar hand om sitt eget avfall, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist i ett reportage i Dagens Samhälle om avfallsimporten till Sverige. – Det är god samhällsekonomi bränna avfallet där kapacitet finns, säger han vidare.


2012-03-22 Undantag från självkostnadsprincipen när kommunen bedriver näringsverksamhet

Avfall Sverige har lämnat remissvar på statsstödsutredningens betänkande – SOU 2011:69 och avgränsar svaret till den del av yttrandet som rör frågan om undantag från självkostnadsprincipen.


2012-03-22 Förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar

Transportstyrelsen har beslutat om ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium. Förbudet omfattar alla fritidsbåtar, förutom sådana som är K-märkta.


2012-03-22 Ny kampanj ska få fler att lämna in överblivna läkemedel

Nu pågår en nationell kampanj för att öka medvetenheten om att överblivna läkemedel ska lämnas till apotek.


2012-03-22 Dags för årets avgiftsundersökning

Nu är det dags för den årliga avgiftsundersökningen Nils Holgersson. I denna undersökning ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets alla kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning


2012-03-22 EUs kommande miljöprogram på gång

EUs kommande miljöprogram, 7EAP, bör ta större hänsyn till stadsområden, konsumenternas beteende och integrera klimat och miljöfrågor, säger EU-kommissionen.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer