Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2012-11-23

Total enighet om utredarens huvudförslag

Avfall Sveriges och SKLs remisskonferenser om avfallsutredningen blev mycket välbesökta. Det var en total enighet bland samtliga deltagare på samtliga fyra orter för utredarens huvudförslag, att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av tidningar och förpackningar. Det var också total enighet om att inte behålla det nuvarande systemet.

Läs mer

I korthet

2012-11-30 Prisade återvinnare

Sysavs vd Håkan Rylander, Örnsköldsviks kommun, Allwin, Nordic Recycling, Stena Aluminium, Tarpaper Recycling, Tarpaper Recycling och KS Recycling – alla fick de pris på årets Återvinningsgala.


2012-11-23 Nya index

Avfall Sveriges nya index för avfall, A12-serien, är nu färdiga och publicerade.


2012-11-23 Avfall Sveriges synpunkter går vidare till EU-kommissionen

Avfall Sverige har lämnat synpunkter på ett italienskt förslag om end-of-waste-kriterier, som inte lever upp till EUs miljökrav. Naturvårdsverket har ställt sig bakom Avfall Sveriges kritik och regeringen lämnar en kommentar till EU-kommissionen.


2012-11-23 Ny europeisk förpackningsstatistik

Mängden hushållsavfall i Europa ökar inte längre, det gör däremot mängden förpackningar. Det visar ny statistik.


2012-11-07 Kommunkonferens kring nedskräpning

Håll Sverige Rent håller en kommunkonferens i Stockholm den 5 december på temat ”Kommunernas strategiska arbete för minskad nedskräpning”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer