Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2012-09-27 Kampanjen ”Vi skapar ren välfärd” får uppmärksamhet

Avfall Sveriges senaste kampanj ”Vi skapar ren välfärd” har fått stor uppmärksamhet, inte minst i media.


2012-09-27 Europa fortsätter minska avfallet

17–25 november är det åter dags för projektet ”Europa minskar avfallet”, som arrangeras för fjärde året i rad.


2012-09-18 Regeringen satsar 280 miljoner på biogas

Fram till 2016 satsar regeringen 280 miljoner kronor på att öka produktionen, förbättra distributionen och öka användningen av biogas. Denna satsning sker utöver de 60 miljoner som redan tidigare aviserats för 2013. Regeringen satsar även på insatser för att minska matsvinnet. Regeringen vill anslå totalt 12 miljoner kronor till Livsmedelsverket under åren 2013-2015 för att minska matsvinnet och för att på bästa sätt ta hand om det matavfall som uppstår.


2012-09-15 Varning för Public Service Co UK

Ett engelskt företag som kallar sig Public Service Co UK ringer runt till kommuner och kommunala avfallsbolag. De utger sig för att ha ett uppdrag från EU-kommissionen och ber den de kontaktat att skriva på ett avtal omedelbart, för att uppfylla Sveriges åtaganden inom EU. Företaget har inte något officiellt uppdrag överhuvudtaget, det förefaller vara rent lurendrejeri.


2012-09-13 Föredrag ges även som webbföreläsning

Ett föredrag om "Lakvattendetektion med hjälp av katjonsutbyte" finns även som en webbföreläsning. En rapport om ämnet är under publicering på Avfall Sveriges hemsida.


2012-09-13 Nya avfallsindex publicerade

Avfall Sveriges nya index för avfall, A12-serien, är nu klara och har publicerats på hemsida. Det finns tre serier; insamling av hushållsavfall, hämtning med specialfordon och slamtömning, som alla redovisas med och utan diesel. De tas fram varje månad och januari 2012 är basmånad.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer