Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2013-08-20 Internationell konferens i Malmö

The 8th ISWA Beacon Conferens on Waste-to-Energy - så heter den internationella konferens som Avfall Sverige anordnar tillsammans med ISWA (International Solid Waste Association) och deras arbetsgrupp inom energiåtervinning i Malmö den 27 - 28 november.


2013-08-13 Nya undantag underlättar butiksinsamling

Genom den nya miljöprövningsförordningen (2013:251) har nu regler införts som innebär att mellanlagring av mindre mängder farligt avfall, el-avfall, lampor och batterier inte längre behöver prövas som en miljöfarlig verksamhet.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer