Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2013-01-25 Domar om avfall som utfyllnad och om anvisning av hämtningsplats

Mark- och miljööverdomstolen har under januari meddelat två domar som rör avfallshantering.


2013-01-25 Seminarium om kontroll och insyn i entreprenader

Den 22 januari ordnade Utredningen om Kommunallagen ett seminarium om kontroll av privata utförare och insyn i entreprenader. Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist var ensam företrädare för “den tekniska sidan” och gavs möjlighet att ge sin bild av hur kommunerna arbetar med entreprenader inom avfalls- och återvinnings-området.


2013-01-25 Europa minskar avfallet återkommer i höst – 91 procent av deltagarna vill fortsätta

Utvärderingen av Europa minskar avfallet 2012, är nu avslutad. 91 procent av de som deltog vill delta igen. ”Europa minskar avfallet” återkommer i höst, som tidigare blir det vecka 47, den 16-24 november.


2013-01-25 Kombinerade styrmedel kan minska avfallsmängder

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering har under sex år studerat över 60 olika styrmedel. Slutsatsen är att styrmedel behöver kombineras för att inte avfallsmängderna ska öka.


2013-01-25 FN startar global kampanj för att minska matsvinnet

FN startar en global kampanj – ”Think. Eat. Save.”– för att minska matsvinnet i världen. Matsvinnet uppgår, enligt FNs beräkningar, till 1,3 miljarder ton mat om året.


2013-01-25 Perspektiv på framtida avfallshantering

Den 6 mars arrangerar Waste Refinery och Naturvårdsverket ett seminarium kring forskningsprojektet “Perspektiv på framtida avfallsbehandling”. Mer information finns på www.wasterefinery.se


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer