Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-06-25

Avfall Sveriges remissvar på upphandlingsutredningen

Avfall Sverige har lämnat remissvar till Socialdepartementet på upphandlingsutredningens slutbetänkande ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling”.

Läs mer
2013-06-19

460,3 kg hushållsavfall per person 2012

I slutet av maj kunde vi presentera den preliminära statistiken för hushållsavfall 2012. Nu har vi fått in ytterligare underlag och kan presentera de slutgiltiga siffrorna. Den totala mängden behandlat hushållsavfall var förra året 4 398 680 ton, en ökning med 1,1 procent från 2011. Utslaget per person blir det 460,3 kg.

Läs mer

I korthet

2013-06-25 22 miljoner ur batterifonden till nya informationskampanjer

Naturvårdsverket har beslutat att nära 22 miljoner kronor ur batterifonden ska gå till två informationskampanjer om batterier. Pengarna i batterifonden kommer från den miljöavgift på bly-, kvicksilver- och kadmiumbatterier som fanns tidigare.


2013-06-25 Tillsynskampanj om bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsprojekt behöver minska mängden avfall och det avfall som uppstår bör hanteras bättre. Naturvårdsverket och Boverket startar därför en tillsynskampanj som ska drivas under 2013.


2013-06-25 Minskade utsläpp av farliga ämnen

Åtgärderna för att minska utsläpp har haft effekt och vissa skadliga ämnen minskar, bland annat några bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen och blyföreningar. Det visar Naturvårdsverkets miljöövervakning, som presenteras i en ny rapport.


2013-06-04 Manualen för plockanalyser är nu publicerad

Nu finns den uppdaterade manualen för plackanalyser för nedladdning. Den är en reviderad version av den manual som Avfall Sverige tog fram 2005 och som föreslår en metod som bygger på praktiska erfarenheter och litteraturstudier.


2013-06-03 Dokumentation från årsmötet

Nu finns dokumentationen från årsmötet och stipendiaternas uppsatser för nedladdning. Läs även mer om debatten på årsmötet 2013.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer