Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-05-10

"Svensk avfallshantering är i grunden felkonstruerad"

Svensk avfallshantering är i grunden felkonstruerad. Det skriver fyra ledamöter i Avfall Sveriges styrelse i en debattartikel, publicerad i Svenska Dagbladet och Dagens Samhälle.

Läs mer

I korthet

2013-05-30 Arbetet med kretsloppspropositionen pågår – kan förväntas tidigast i höst

Kretsloppspropositionen är, som vi tidigare rapporterat, försenad och kan förväntas läggas till riksdagen i början av hösten. Enligt Miljödepartementet har innehållet i propositionen breddats och framtagandet av lagförslag är komplext.


2013-05-27 Manual för utformning av återvinningscentraler

Nu finns manualen för utformning av återvinningscentraler för nedladdning.


2013-05-24 Implementering av industriutsläppsdirektivet

I nyhetsbrev 7/2013 informerade Avfall Sverige om att regeringen den 8 maj beslutade om ett antal nya förordningar och ändringar i befintliga förordningar, som implementerar stora delar av EU:s industriutsläppsdirektiv 2010/75/EU. Förordningarna och ändringar i befintliga förordningar träder i kraft den 18 juni 2013 med de begränsningar som framgår av övergångsbestämmelser. Vi har nu samlat mer information de nya och ändrade förordningarna.


2013-05-17 Weine Wiqvist ordförande i den europeiska avfallsorganisationen

Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist har utsetts till ordförande i den Brysselbaserade organisationen Municipal Waste Europe - MWE. De företräder branschorgan som svarar för samhällets avfallshantering åt 340 miljoner invånare i 13 länder.


2013-05-17 ”Förbjud deponering av avfall som kan utnyttjas som resurs”

Det finns en outnyttjad potential för att öka resurseffektiviteten och samtidigt främja tillväxten och konkurrenskraften i den ekonomiska krisens Europa, nämligen ett förbud mot deponering av återvinningsbart och brännbart avfall. Då kan i stället avfall utnyttjas som en resurs och material- och energiåtervinningen ur avfall ökar. Det skriver företrädare för flera europeiska organisationer i en gemensam skrivelse till den Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso.


2013-05-17 EUs avfallslagar ses över

Vid ett seminarum anordnat av Municipal Waste Europe i Bryssel bekräftade Kommissionen och Rådet att det inom kort påbörjas en offentlig konsultation om översyn av EUs regelverk för avfall.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer