Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-11-19

Delbetänkande från kommunallagsutredningen

Avfall Sverige har lämnat remissvar till Kommunallagsutredningens delbetänkande (SOU 2013:53 Privata utförare – Kontroll och insyn). Remissvaret är avgränsat till de förslag som gäller den kommunala renhållningsskyldigheten. Avfall Sverige välkomnar utredningens förslag i stort och ställer sig bakom förslaget om att begreppet kommunala entreprenader i kommunallagen ska ersättas med privata utförare.

Läs mer

I korthet

2013-11-29 Prisade i Återvinningsgalan

På torsdagskvällen avgjordes den femte upplagan av Återvinningsgalan där priser delades ut i åtta kategorier.


2013-11-26 "Bättre återvinning gör miljön till den stora vinnaren"

Sverige behöver ett beslut om en ny och bättre ordning för förpacknings- och tidningsinsamling. Då kan vi skapa ett bekvämare insamlingssystem och öka materialåtervinningen vilket alla vinner på, allra mest miljön. Det sista som behövs är att frågan begravs i ännu en utredning, skriver Avfall Sveriges ordförande Peter Danielsson i en slutreplik i Dagens Samhälle.


2013-11-19 Deltagarrekord på höstmötet

Fastighetsnära insamling av hushållsavfall var temat på Avfall Sveriges höstmöte 12–13 november. Ämnet lockade 480 deltagare – nytt rekord för ett höstmöte.


2013-11-19 60 procent av kommunerna samlar in källsorterat matavfall

Drygt 60 procent eller 179 av landets kommuner har nu infört källsortering av matavfall, helt eller delvis. 107 kommuner har frivillig insamling, 65 har obligatorisk och 7 har insamling endast för storkök. Detta framgår av Avfall Sveriges senaste kartläggning, som genomfördes under hösten. Kartläggningen visar också att det i nuläget är ytterligare 75 kommuner som planerar att införa insamling av källsorterat matavfall. Här finns hela listan.


2013-11-19 Total översyn av miljömyndigheterna

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredare för att göra en översyn av de elva myndigheterna inom miljöområdet.


2013-11-18 ”Volymvikter för avfall” ny rapport

Nu finns rapporten U 2013:19 "Volymvikter för avfall" för nedladdning. Den är en uppdatering av en rapport från år 2000, som har blivit inaktuell.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer