Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2014-08-28 Regeringen kunde valt en bättre lösning

- Avfall Sverige beklagar att regeringen inte gick på avfallsutredningens förslag att ge kommunerna ansvaret för insamling av allt avfall som uppstår i hushållen, alltså även förpackningar och returpapper. Det säger Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, med anledning av regeringens beslut om nya förpackningsförordningar.


2014-08-28 Ökad försäljning av fordonsgas

Försäljningen av fordonsgas har stigit med åtta procent under första halvåret i år. Av den samlade leveransen fordonsgas stod biogas fortfarande i snitt för mer än 50 procent tack vare att den största delen av den svenska biogasen uppgraderas till fordonsgas. De senaste 15 åren har marknaden för fordonsgas vuxit för varje år. Antalet gasbilar i landet är nu cirka 46 000.


2014-08-22 Ny vägledning till konstruktion av avfallstaxa

Förändringar inom avfallsområdet har inneburit ändrade förutsättningar för konstruktion av avfallstaxa. Avfall Sveriges rapport 2014:09 ”Vägledning till konstruktion av avfallstaxa” är ett hjälpmedel för kommunerna att konstruera taxan.


2014-08-22 224 000 ton mat och dryck i avloppet

Svenska hushåll häller ut cirka 224 000 ton flytande mat och dryck via avloppet varje år. Det motsvarar cirka 26 kilo per person. Mycket som hälls ut hade kunnat ätas eller drickas. Det visar en ny undersökning från Naturvårdsverket.


2014-08-18 Nu drar vi igång arbetet inför årets upplaga av ”Europa minskar avfallet”

Projektet ”Europa minskar avfallet” arrangeras i år för sjätte gången. Vecka 48, 22–30 november, är det dags igen.


2014-08-18 Region Skåne har tagit fram riktlinjer för avfallsförebyggande arbete

Regions Skåne har tagit fram riktlinjer för hållbar resursanvändning, som sträcker sig fram till 2020. Det centrala i arbetet är att optimera materialanvändningen och förebygga avfall.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer