Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-08-22

224 000 ton mat och dryck i avloppet

Svenska hushåll häller ut cirka 224 000 ton flytande mat och dryck via avloppet varje år. Det motsvarar cirka 26 kilo per person. Mycket som hälls ut hade kunnat ätas eller drickas. Det visar en ny undersökning från Naturvårdsverket.

Läs mer
2014-08-18

Nu drar vi igång arbetet inför årets upplaga av ”Europa minskar avfallet”

Projektet ”Europa minskar avfallet” arrangeras i år för sjätte gången. Vecka 48, 22–30 november, är det dags igen.

Läs mer
2014-08-18

Region Skåne har tagit fram riktlinjer för avfallsförebyggande arbete

Regions Skåne har tagit fram riktlinjer för hållbar resursanvändning, som sträcker sig fram till 2020. Det centrala i arbetet är att optimera materialanvändningen och förebygga avfall.

Läs mer
2014-06-13

Kampanj om förebyggande och återanvändning

Förebyggande av avfall och återanvändning är de två fokusområdena för nästa gemensamma kampanj som startar i januari. Målet med kampanjen är att minska mängden avfall och att få hållbar konsumtion att bli en vana.

Läs mer
2014-05-20

Bästa Europa Minskar Avfallet-projekt

NSR och Nårab tillsammans med Hässleholm Miljö fick pris för bästa Europa Minskar Avfallet-projekt 2013 på Avfall Sveriges årsmöte.

Läs mer
2014-04-04

EU:s miljökommissionär: Vi måste minska avfallet

– Vi måste minska avfallet, bekämpa mat-svinnet och se till att återvunnet avfall används som en viktig och pålitlig råvarukälla. Det skriver EU:s miljökommissionär Janez Potocnik i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Läs mer
2014-03-28

Sysav till final

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, gick till finalen i den europeiska tävlingen EWWR Awards med sitt bidrag till projektet ”Europa Minskar Avfallet”. Sysavs bidrag bestod av webbsidan ”Köp inte skräp” – www.kopinteskrap.se – som visar konsumtionens betydelse för avfallsmängderna.

Läs mer

I korthet

2017-04-12 Aktiv i debatten

Avfall Sverige har varit aktiv i debatten den senaste månaden med ett eget inlägg och ett i samarbete med andra organisationer.


2017-04-12 Höstens kurser och temadagar

Det återstår ytterligare några kurser och temadagar under våren, förutom årsmötet, men vi kan redan nu informera om höstens utbud i Avfall Sveriges utbildningsprogram. De mest populära kurserna och temadagarna blir snabbt fullbokade. Var därför ute i god tid med att anmäla er. Anmälningsformulären brukar finnas ute på webben cirka två månader innan kurstillfället.


2017-04-12 Ansök om projektmedel senast den 10 maj

Från Avfall Sveriges utvecklingssatsning kan både medlemmar och icke medlemmar ansöka om medel för olika projekt. Syftet med denna satsning är att främja medlemmarnas verksamhetsutveckling för en avfallshantering som är miljöriktig och hållbar utifrån ett samhällsansvar. Utlysningar sker nu återigen fyra gånger per år och den 10 maj stängs ansökningarna andra kvartalet. Utvecklingskommittén fattar sedan beslut om projektansökningarna den 14 juni.


2017-04-12 Avfall Sverige i Almedalen

Avfall Sverige kommer att delta i Almedalsveckan även i år. Tisdagen den 4 juli håller vi ett seminarium med rubriken ”Avfallspolitiken nu och i framtiden”, där representanter för riksdagspartierna deltar. Vi kommer även att delta som medarrangörer vid flera tillfällen och återkommer med mer information.


2017-04-06 Rundabordssamtalen om nya avfallsregler avslutade

De rundabordssamtal som miljöministern tagit initiativ till i processen för nya avfallsregler, är nu avslutade. Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist har deltagit i samtliga samtal.


2017-04-06 Ytterligare en halv miljard till Klimatklivet föreslås

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att Klimatklivet förstärks med ytterligare 500 miljoner kronor i år. Med den föreslagna satsningen väntas Klimatklivet minska de årliga utsläppen med ca 1,5 miljon ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en femtedel av de totala årliga utsläppen från alla bensinbilar i Sverige.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer