Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-04-04

EU:s miljökommissionär: Vi måste minska avfallet

– Vi måste minska avfallet, bekämpa mat-svinnet och se till att återvunnet avfall används som en viktig och pålitlig råvarukälla. Det skriver EU:s miljökommissionär Janez Potocnik i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Läs mer
2014-03-28

Sysav till final

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, gick till finalen i den europeiska tävlingen EWWR Awards med sitt bidrag till projektet ”Europa Minskar Avfallet”. Sysavs bidrag bestod av webbsidan ”Köp inte skräp” – www.kopinteskrap.se – som visar konsumtionens betydelse för avfallsmängderna.

Läs mer
2014-02-10

”Andra slänger mat – inte jag”

De flesta upplever inte att de slänger särskilt mycket mat. Matsvinn är framför allt är ett problem för andra hushåll, för samhället i stort och för världen. Detta trots att aktuell statistik visar att konsumenterna i genomsnitt slänger motsvarande en månadkostnad mat i onödan varje år. Bäst koll på att de slänger mat har småbarnsfamiljerna. Det visar en ny undersökning från Livsmedelsverket.

Läs mer
2013-11-25

Instagram-album med matlådor #resterförmiljön

Varje år slängs cirka en miljon ton mat i Sverige. Mycket av maten är helt ätbar. Enligt Livsmedelsverkets beräkningar slänger varje hushåll mat för cirka 5 000 kronor årligen. Men om varje svensk åt rester en gång i veckan, skulle matslöseriet minska med 20 procent. För att väcka frågan, uppmanar Avfall Sverige nu alla att lägga upp sina matlådor med matrester på Instagram under #resterförmiljön

Läs mer
2013-11-21

Resurseffektiva och giftfria kommuner och landsting

Se Naturvårdsverkets seminarium "Resurseffektiva och giftfria kommuner och landsting" från Kvalitetsmässan i Göteborg.

Läs mer
2013-11-21

Ät upp maten – eller ta med den hem

Flera kommuner samarbetar med restauranger för att införa doggybags, det vill säga att ge gästerna en möjlighet att ta maten de inte orkar äta upp med hem. Denna vecka pågår projektet ”Europa minskar avfallet” och olika metoder att minska matavfallet uppmärksammas på flera håll i landet.

Läs mer
2013-11-20

De stoppar sopmonstret

Det är både möjligt och nödvändigt att minska avfallsmängderna. Det har vi fått många bevis för under Europa minskar avfallet-veckan, som pågår just nu. Ungefär en tredjedel av alla projekt under veckan har fokuserat på att minska mängden matavfall. Särskilt skolor har varit duktiga på att uppmärksamma elever och skolpersonal på vikten av att minska matsvinnet i skolmatsalarna – och dessutom spara en slant på mindre spill.

Läs mer

I korthet

2017-04-25 Hemköp första svenska kedja som testar pant på plastpåsar

Från och med den 31 maj måste handlare enligt en ny förordning varna konsumenter för plastpåsens miljöpåverkan men Hemköp går ett steg längre och testar pant på plastpåsarna.


2017-04-24 Nya sopor.nu – bättre stöd till hushållen att källsortera

Nu fins en ny nationell sorteringsguide, med svar på hur chipspåsen eller CD-fodralet egentligen ska sorteras, på den nationella avfallsportalen sopor.nu


2017-04-23 Så jobbar kommunerna för att stoppa stölder från återvinningscentralerna

Kommunernas återvinningscentraler tar emot 26 miljoner besök varje år. Återvinningscentralerna ger en bra lokal service och bidrar till att mer avfall kan återvinnas och återanvändas. Dessvärre är en del av det avfall som lämnas stöldbegärligt och personalen utsätts inte sällan för hot från personer som vill komma åt det. Inbrott utanför öppettid är inte ovanligt och skapar en känsla av otrygghet för personalen. Detta visar en ny rapport från Avfall Sverige.


2017-04-20 Hjälp ISWA stänga världens farligaste soptippar

I början av mars omkom över hundra personer efter ett skred på en soptipp i Addis Abeba. Nu har det hänt igen! Minst 30 personer fick sätta livet till i förra veckan när en soptipp i Colombo, Sri Lanka, kollapsade. Hjälp den internationella avfallsorganisationen ISWA att få bort de livsfarliga tipparna runt om i världen, som är hem och arbetsplatser för miljontals fattiga människor!


2017-04-19 Avfallsdirektivet inget hinder för debitering utifrån uppskattade mängder

Enligt en dom från EU-domstolen utgör avfallsdirektivet inte något hinder för debitering av avfallsavgifter utifrån uppskattade mängder avfall.


2017-04-12 Aktiv i debatten

Avfall Sverige har varit aktiv i debatten den senaste månaden med ett eget inlägg och ett i samarbete med andra organisationer.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer