Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-02-10

”Andra slänger mat – inte jag”

De flesta upplever inte att de slänger särskilt mycket mat. Matsvinn är framför allt är ett problem för andra hushåll, för samhället i stort och för världen. Detta trots att aktuell statistik visar att konsumenterna i genomsnitt slänger motsvarande en månadkostnad mat i onödan varje år. Bäst koll på att de slänger mat har småbarnsfamiljerna. Det visar en ny undersökning från Livsmedelsverket.

Läs mer
2013-11-25

Instagram-album med matlådor #resterförmiljön

Varje år slängs cirka en miljon ton mat i Sverige. Mycket av maten är helt ätbar. Enligt Livsmedelsverkets beräkningar slänger varje hushåll mat för cirka 5 000 kronor årligen. Men om varje svensk åt rester en gång i veckan, skulle matslöseriet minska med 20 procent. För att väcka frågan, uppmanar Avfall Sverige nu alla att lägga upp sina matlådor med matrester på Instagram under #resterförmiljön

Läs mer
2013-11-21

Resurseffektiva och giftfria kommuner och landsting

Se Naturvårdsverkets seminarium "Resurseffektiva och giftfria kommuner och landsting" från Kvalitetsmässan i Göteborg.

Läs mer
2013-11-21

Ät upp maten – eller ta med den hem

Flera kommuner samarbetar med restauranger för att införa doggybags, det vill säga att ge gästerna en möjlighet att ta maten de inte orkar äta upp med hem. Denna vecka pågår projektet ”Europa minskar avfallet” och olika metoder att minska matavfallet uppmärksammas på flera håll i landet.

Läs mer
2013-11-20

De stoppar sopmonstret

Det är både möjligt och nödvändigt att minska avfallsmängderna. Det har vi fått många bevis för under Europa minskar avfallet-veckan, som pågår just nu. Ungefär en tredjedel av alla projekt under veckan har fokuserat på att minska mängden matavfall. Särskilt skolor har varit duktiga på att uppmärksamma elever och skolpersonal på vikten av att minska matsvinnet i skolmatsalarna – och dessutom spara en slant på mindre spill.

Läs mer
2013-11-20

Maten vi slänger kunde mätta världen

– Allt vi slänger i Europa och USA räcker till mat för alla världens hungriga tre gånger om, det lämnar ingen oberörd. Jag var i krigets Sarajevo under 90-talet och har med egna ögon sett hur det är när det inte finns mat på tallrikarna, skriver Anna Maria Corrazza Bildt i sin blogg. Det är ett av projekten i veckan "Europa minskar avfallet".

Läs mer
2013-11-19

”Mindre svinn – mer mat” temat på mässa

Hur bygger vi ett attraktivt samhälle där vi samtidigt når miljömålen? Det, bland mycket annat, kommer vi att prata om på Kvalitetsmässan i Göteborg, den stora mötesplatsen för offentlig sektor. Här ska alla kunna få massor av goda idéer att ta med sig hem, bland annat för att minska avfallet.

Läs mer

I korthet

2017-04-03 Säljaren ska informera om plastkassar

Från den 1 juni ska alla som säljer eller ger bort plastkassar informera konsumenterna om hur plastkassar påverkar miljön, fördelarna med färre kassar och hur vi kan minska antalet kassar. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som alla som säljer eller ger bort plastbärkassar kan använda. I vägledningen finns information om hur förordningen ser ut, vilka plastkassar som omfattas, hur informationen kan gå till och en argumentsamling.


2017-03-31 Benchmarking för effektivare biogasproduktion

Många åtgärder har vidtagits för att skapa bättre förutsättningar och kontinuitet för biogasbranschen. Men anläggningarna har också mycket att vinna på att dela med sig av sin kunskap och lära sig av varandra. Benchmarking av nyckeltal erbjuder anläggningarna kompletterande information till förbättringsarbete och effektivisering vilket i sin tur leder till bättre och billigare biogasproduktion visar en ny studie.


2017-03-28 Vad tycker du om våra nyhetskanaler?

Nu har du chansen att vara med och påverka avfallsbranschens egen tidning och nyhetsbrev. Vi genomför just nu en enkätundersökning om Avfall Sveriges tidning Avfall och Miljö och vårt nyhetsbrev. Genom att besvara enkäten kan du bidra till att vässa våra nyhetskanaler. En inbjudan skickas ut till vissa kontaktpersoner, men alla läsare kan lämna sina synpunkter. I nr 2 av Avfall och Miljö samt i kommande nyhetsbrev finns länk till enkäten.


2017-03-24 Bonus för nya bilar med låga utsläpp av koldioxid

Regeringen har nu presenterat sitt förslag till bonus–malus-system, ett system där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället med en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Huvudmotivet för systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.


2017-03-23 ”Hela kommunen bör samverka för att förebygga avfall”

Hela kommunen bör involveras i arbetet med avfallsplanen och samverka för att förebygga avfall. Det säger Naturvårdsverket i de reviderade föreskrifterna och den kommande nya vägledningen om kommunal avfallsplanering.


2017-03-22 Fortsatta rundabordssamtal om nya avfallsregler

Miljöminister Karolina Skogs initiativ kring avfallsreglerna fortsatte med nya rundabordssamtal fredag 17 mars. Detta var det andra i en serie av tre sammankomster med särskilt inbjudna från det offentliga och näringslivet, däribland Avfall Sverige genom vd Weine Wiqvist.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer