Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-11-14

Tillsammans vänder vi en ohållbar trend

Tänk dig att du slänger en ostskiva eller två pappersservetter eller 1,1 cl mjölk mindre om dagen. Det blir 11 gram om dagen, 77 gram på en vecka, och fyra kilo på ett år. Det låter inte så mycket men om varje svensk minskar sin avfallsmängd med bara fyra kilo om året så kan vi vända en ohållbar trend. Nu startar projektveckan då Europa ska minska avfallet för femte året i rad. Över hela Europa arbetar lokala krafter för att öka kunskapen om hur vi kan göra för att minska mängden avfall.

Läs mer
2013-11-01

Hela landet med i "Europa Minskar Avfallet"

Om tre veckor går startskottet för årets upplaga av "Europa Minskar Avfallet" och vi har fått in många bra aktiviteter som ska ske under veckan. Ett 40-tal olika arrangörer deltar i år.

Läs mer
2013-10-16

Håll Sverige Rent-konferens för minskad nedskräpning

Onsdag 13 november är det dags för Håll Sverige Rent att arrangera sin årliga nationella konferens för minskad nedskräpning. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med att minska nedskräpningen i kommunerna.

Läs mer
2013-10-03

Tävling, mässa och mycket mer under ”Europa Minskar Avfallet”

I år arrangerar vi EU-projektet ”Europa Minskar Avfallet” för femte gången. Precis som tidigare år är det vecka 47, som gäller, alltså 16 – 24 november. Avfall Sverige ska delta i Kvalitetsmässan i Göteborg under veckan och kommer också att arrangera tävlingen "Svinnkampen" för skolorna.

Läs mer
2013-09-29

Butik i Boston ska bara sälja utgången mat

En butik i Boston ska från årsskiftet endast sälja mat som passerat bäst före-datum. Det är de stora mängder mat som slängs varje dag som inspirerat grundaren att göra någonting åt saken.

Läs mer
2013-09-16

Sjukhusköket i Sundsvall halverade matsvinnet

Landstinget Västernorrland har på två år minskat mängden matavfall med 47 procent i Sundsvalls sjukhuskök och därmed sparat motsvarande 3,8 miljoner kronor/år. Med stöd av Sveriges kommuner och landsting har projektet nu utvärderats och resultatet presenteras både i en film och i en rapport.

Läs mer
2013-09-10

Det händer under vecka 47

Nu börjar anmälningarna droppa in till "Europa Minskar Avfallet" 2013. Vi har tittat på några projekt från Norrköping, Gislaved och kommunerna i västra Blekinge. Läs och låt er inspireras.

Läs mer

I korthet

2017-03-20 Uppdaterade guider om upphandlingsregler

Guiderna 17 och 18 som publicerades på Avfall Sveriges hemsida i januari har uppdaterats med information om utredningsdirektivet ”Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen" (dir. 2017:13). Den tillsatta utredningen ska bland annat titta på frågan om förutsättningar för avtalssamverkan mellan kommuner.


2017-03-17 EU-parlamentet vill skärpa återvinningsmål

EU-parlamentet har röstat för att skärpa målen för återvinning och deponering. Parlamentet vill öka andelen avfall som återvinns till 70 procent fram till år 2030. Ledamöterna vill också begränsa andelen avfall som deponeras till 5 procent och minska livsmedelsslöseriet med 50 procent fram till år 2030. Parlamentets representanter ska nu inleda förhandlingar med rådet om de slutgiltiga reglerna.


2017-03-16 Skattehöjning föreslås

Regeringen vill höja koldioxidskatten på fossileldad fjärrvärme och kraftvärme. Skattehöjningarna gäller både kraftvärmeanläggningar och fjärrvärmeanläggningar. Regeringen vill också räkna upp flera miljöskatter automatiskt varje år, med ett index baserat på inflationen. Det gäller bland annat att skatt på naturgrus, avfall och kemikalier. Förslagen ingår i budgetpropositionen för 2018.


2017-03-15 Utsläppen av växthusgaser fortsätter minska

Sveriges totala växthusgasutsläpp har minskat med 25 procent mellan år 1990 och 2015. Fram till år 2020 kan utsläppen minska med 30 procent och till år 2030 med cirka 35 procent, jämfört med 1990 års nivå.


2017-03-14 Kraftigt ökande antal överprövningar

Antalet överprövade upphandlingar ökar kraftigt. Under fjolåret lämnades sammanlagt 4 188 ärenden in till landets förvaltningsrätter. Även om antalet överprövningsärenden inte är detsamma som antal överprövade upphandlingar då en och samma upphandling kan få flera målnummer om den överprövas av flera anbudsgivare, går utvecklingen emot regeringens mål att minska antalet.


2017-03-13 En miljard till Klimatklivet

Naturvårdsverket har stöttat klimatsmarta åtgärder över hela landet med mer än 1 miljard kronor sedan hösten 2015, genom satsningen Klimatklivet. Tillsammans med mottagarnas egna investeringar har totalt 2,6 miljarder kronor satsats. Satsningen har gett många angelägna samhällsomställningar på kort tid visar en utvärdering som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer