Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-11-20

Maten vi slänger kunde mätta världen

– Allt vi slänger i Europa och USA räcker till mat för alla världens hungriga tre gånger om, det lämnar ingen oberörd. Jag var i krigets Sarajevo under 90-talet och har med egna ögon sett hur det är när det inte finns mat på tallrikarna, skriver Anna Maria Corrazza Bildt i sin blogg. Det är ett av projekten i veckan "Europa minskar avfallet".

Läs mer
2013-11-19

”Mindre svinn – mer mat” temat på mässa

Hur bygger vi ett attraktivt samhälle där vi samtidigt når miljömålen? Det, bland mycket annat, kommer vi att prata om på Kvalitetsmässan i Göteborg, den stora mötesplatsen för offentlig sektor. Här ska alla kunna få massor av goda idéer att ta med sig hem, bland annat för att minska avfallet.

Läs mer
2013-11-14

Tillsammans vänder vi en ohållbar trend

Tänk dig att du slänger en ostskiva eller två pappersservetter eller 1,1 cl mjölk mindre om dagen. Det blir 11 gram om dagen, 77 gram på en vecka, och fyra kilo på ett år. Det låter inte så mycket men om varje svensk minskar sin avfallsmängd med bara fyra kilo om året så kan vi vända en ohållbar trend. Nu startar projektveckan då Europa ska minska avfallet för femte året i rad. Över hela Europa arbetar lokala krafter för att öka kunskapen om hur vi kan göra för att minska mängden avfall.

Läs mer
2013-11-01

Hela landet med i "Europa Minskar Avfallet"

Om tre veckor går startskottet för årets upplaga av "Europa Minskar Avfallet" och vi har fått in många bra aktiviteter som ska ske under veckan. Ett 40-tal olika arrangörer deltar i år.

Läs mer
2013-10-16

Håll Sverige Rent-konferens för minskad nedskräpning

Onsdag 13 november är det dags för Håll Sverige Rent att arrangera sin årliga nationella konferens för minskad nedskräpning. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med att minska nedskräpningen i kommunerna.

Läs mer
2013-10-03

Tävling, mässa och mycket mer under ”Europa Minskar Avfallet”

I år arrangerar vi EU-projektet ”Europa Minskar Avfallet” för femte gången. Precis som tidigare år är det vecka 47, som gäller, alltså 16 – 24 november. Avfall Sverige ska delta i Kvalitetsmässan i Göteborg under veckan och kommer också att arrangera tävlingen "Svinnkampen" för skolorna.

Läs mer
2013-09-29

Butik i Boston ska bara sälja utgången mat

En butik i Boston ska från årsskiftet endast sälja mat som passerat bäst före-datum. Det är de stora mängder mat som slängs varje dag som inspirerat grundaren att göra någonting åt saken.

Läs mer

I korthet

2017-04-12 Höstens kurser och temadagar

Det återstår ytterligare några kurser och temadagar under våren, förutom årsmötet, men vi kan redan nu informera om höstens utbud i Avfall Sveriges utbildningsprogram. De mest populära kurserna och temadagarna blir snabbt fullbokade. Var därför ute i god tid med att anmäla er. Anmälningsformulären brukar finnas ute på webben cirka två månader innan kurstillfället.


2017-04-12 Ansök om projektmedel senast den 10 maj

Från Avfall Sveriges utvecklingssatsning kan både medlemmar och icke medlemmar ansöka om medel för olika projekt. Syftet med denna satsning är att främja medlemmarnas verksamhetsutveckling för en avfallshantering som är miljöriktig och hållbar utifrån ett samhällsansvar. Utlysningar sker nu återigen fyra gånger per år och den 10 maj stängs ansökningarna andra kvartalet. Utvecklingskommittén fattar sedan beslut om projektansökningarna den 14 juni.


2017-04-12 Avfall Sverige i Almedalen

Avfall Sverige kommer att delta i Almedalsveckan även i år. Tisdagen den 4 juli håller vi ett seminarium med rubriken ”Avfallspolitiken nu och i framtiden”, där representanter för riksdagspartierna deltar. Vi kommer även att delta som medarrangörer vid flera tillfällen och återkommer med mer information.


2017-04-06 Rundabordssamtalen om nya avfallsregler avslutade

De rundabordssamtal som miljöministern tagit initiativ till i processen för nya avfallsregler, är nu avslutade. Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist har deltagit i samtliga samtal.


2017-04-06 Ytterligare en halv miljard till Klimatklivet föreslås

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att Klimatklivet förstärks med ytterligare 500 miljoner kronor i år. Med den föreslagna satsningen väntas Klimatklivet minska de årliga utsläppen med ca 1,5 miljon ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en femtedel av de totala årliga utsläppen från alla bensinbilar i Sverige.


2017-04-05 22 punkter för en bättre resurshushållning

Miljöminister Karolina Skog tog i december i fjol initiativ till en översyn av reglerna för avfall och återvinning. Det handlar i första hand om att få en annan och bättre ordning när det gäller insamling och återvinning av förpackningar och returpapper. Avfall Sverige välkomnar denna nya process. Vi bidrar nu till fortsättningen med 22 förslag som utgår från en tydlig och långsiktig ansvars- och rollfördelning och som leder till bättre resurshushållning i Sverige.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer