Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-09-05

Avfall Sveriges svar på avfallsförebyggande programmet

Avfall Sverige har lämnat remissvar på Naturvårdsverkets nationella avfallsförebyggande program. Naturvårdsverket har bland annat baserar programmets vision på Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall”, vilket vi förstås ser som positivt. Visionen visar också att kommunerna redan gör mycket när det gäller frågan om att förebygga avfall. Det är också en formell skyldighet att det i den kommunala avfallsplanen ska finnas uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Läs mer
2013-08-26

Alingsås ska minska förbrukningen av plastpåsar

I höst ska Alingsås kommun och Handel få allmänheten att minska användandet av plastpåsar.

Läs mer
2013-08-16

Så råder krogarna bot på servettsvinnet

Restauranggäster tar ofta för många servetter och slänger dem direkt i soporna. Det drabbar både ekonomi och miljö – helt i onödan. Många krögare tar därför till olika knep för att minska servettsvinnet.

Läs mer
2013-06-07

De vann pris för bästa minska avfallet-projekt

Det är nu klart vilka som vann EWWR Award inom de olika kategorierna. Av totalt 10 700 projekt i 27 länder i Europa nominerades 74 i sex kategorier.

Läs mer
2013-05-02

Program för förebyggande av avfall

Naturvårdsverket har nu tagit fram ett program program om att förebygga avfall. Det innehåller flera inriktningsmål och åtgärder som främst gäller matavfall, textilavfall, bygg-och rivningsavfall och elavfall. Programmet är nu ute på remiss och även allmänheten uppmanas att lämna synpunkter.

Läs mer
2013-04-25

Europa minskar avfallet

Avfall Sverige är även i år nationell samordnare för EU-projektet Europa minskar avfallet, som pågår vecka 47, 16–24 november.

Läs mer
2013-04-19

De fyra bästa nominerade till europeisk utmärkelse

Avfall Sverige har nominerat fyra projekt, som syftar till att minska avfallet, till den europeiska utmärkelsen ”European Waste Reduction Awards”. Projekten arrangerades under veckan ”Europa minskar avfallet”, som pågick i slutet av november. En av de nominerade är IKEA (bilden).

Läs mer

I korthet

2017-03-10 Regeringen föreslår fler åtgärder för att förebygga avfall

Ett nytt lagförslag ska ge regeringen möjlighet att besluta om avfallsförebyggande åtgärder. I en proposition föreslås att regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, ska kunna besluta om föreskrifter om avfallsförebyggande åtgärder. Åtgärderna ska vara av särskild betydelse för skyddet av människors hälsa eller miljön.


2017-03-09 Förordningar om producentansvar skjuts fram

Regeringen har beslutat att skjuta fram ikraftträdandet av flera förordningar som rör producentansvar för returpapper och förpackningar. Nyckelbestämmelserna ska enligt beslutet börja tillämpas första gången i fråga om förpackningsavfall och returpapper som samlas in vid utgången av mars 2020.


2017-03-08 Ny vägledning förtydligar krav på väderskydd av vitvaror på ÅVC

Naturvårdsverket har släppt en vägledning som förtydligar vad som gäller för väderskydd av el-avfall på ÅVC. I de nya föreskrifterna ges möjlighet till undantag från försiktighetsmåtten.


2017-03-03 "Utkräv ansvar från tillverkarna"

Avfall Sverige har svarat på ett debattinlägg om klimatutsläpp från avfallshanteringen, som har publicerats i flera tidningar. Att endast ställa oss inom avfallssektorn till svars för koldioxidutsläppen från plast är fel, tycker Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist. De som har verktygen att lösa problemet i grunden - tillverkarna - slipper för lindrigt undan, menar han.


2017-03-01 Miljöministern kallar till rundabordssamtal om nya avfallsregler

Nu sparkar miljöminister Karolina Skog igång en serie rundabordssamtal som syftar till att föra dialog kring det initiativ om avfallshanteringen som hon har presenterat tidigare.


2017-02-28 Nya uppgifter om plaståtervinning skadar förtroendet

En stor del av de plastförpackningar, som har samlats in för materialåtervinning, bränns i stället. Detta har medierna rapporterat om de senaste dagarna. Det här är illa ur miljösynpunkt och det skadar förtroendet för insamlingen och nyttan med att källsortera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer