Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-09-16

Sjukhusköket i Sundsvall halverade matsvinnet

Landstinget Västernorrland har på två år minskat mängden matavfall med 47 procent i Sundsvalls sjukhuskök och därmed sparat motsvarande 3,8 miljoner kronor/år. Med stöd av Sveriges kommuner och landsting har projektet nu utvärderats och resultatet presenteras både i en film och i en rapport.

Läs mer
2013-09-10

Det händer under vecka 47

Nu börjar anmälningarna droppa in till "Europa Minskar Avfallet" 2013. Vi har tittat på några projekt från Norrköping, Gislaved och kommunerna i västra Blekinge. Läs och låt er inspireras.

Läs mer
2013-09-05

Avfall Sveriges svar på avfallsförebyggande programmet

Avfall Sverige har lämnat remissvar på Naturvårdsverkets nationella avfallsförebyggande program. Naturvårdsverket har bland annat baserar programmets vision på Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall”, vilket vi förstås ser som positivt. Visionen visar också att kommunerna redan gör mycket när det gäller frågan om att förebygga avfall. Det är också en formell skyldighet att det i den kommunala avfallsplanen ska finnas uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Läs mer
2013-08-26

Alingsås ska minska förbrukningen av plastpåsar

I höst ska Alingsås kommun och Handel få allmänheten att minska användandet av plastpåsar.

Läs mer
2013-08-16

Så råder krogarna bot på servettsvinnet

Restauranggäster tar ofta för många servetter och slänger dem direkt i soporna. Det drabbar både ekonomi och miljö – helt i onödan. Många krögare tar därför till olika knep för att minska servettsvinnet.

Läs mer
2013-06-07

De vann pris för bästa minska avfallet-projekt

Det är nu klart vilka som vann EWWR Award inom de olika kategorierna. Av totalt 10 700 projekt i 27 länder i Europa nominerades 74 i sex kategorier.

Läs mer
2013-05-02

Program för förebyggande av avfall

Naturvårdsverket har nu tagit fram ett program program om att förebygga avfall. Det innehåller flera inriktningsmål och åtgärder som främst gäller matavfall, textilavfall, bygg-och rivningsavfall och elavfall. Programmet är nu ute på remiss och även allmänheten uppmanas att lämna synpunkter.

Läs mer

I korthet

2017-04-03 Säljaren ska informera om plastkassar

Från den 1 juni ska alla som säljer eller ger bort plastkassar informera konsumenterna om hur plastkassar påverkar miljön, fördelarna med färre kassar och hur vi kan minska antalet kassar. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som alla som säljer eller ger bort plastbärkassar kan använda. I vägledningen finns information om hur förordningen ser ut, vilka plastkassar som omfattas, hur informationen kan gå till och en argumentsamling.


2017-03-31 Benchmarking för effektivare biogasproduktion

Många åtgärder har vidtagits för att skapa bättre förutsättningar och kontinuitet för biogasbranschen. Men anläggningarna har också mycket att vinna på att dela med sig av sin kunskap och lära sig av varandra. Benchmarking av nyckeltal erbjuder anläggningarna kompletterande information till förbättringsarbete och effektivisering vilket i sin tur leder till bättre och billigare biogasproduktion visar en ny studie.


2017-03-28 Vad tycker du om våra nyhetskanaler?

Nu har du chansen att vara med och påverka avfallsbranschens egen tidning och nyhetsbrev. Vi genomför just nu en enkätundersökning om Avfall Sveriges tidning Avfall och Miljö och vårt nyhetsbrev. Genom att besvara enkäten kan du bidra till att vässa våra nyhetskanaler. En inbjudan skickas ut till vissa kontaktpersoner, men alla läsare kan lämna sina synpunkter. I nr 2 av Avfall och Miljö samt i kommande nyhetsbrev finns länk till enkäten.


2017-03-24 Bonus för nya bilar med låga utsläpp av koldioxid

Regeringen har nu presenterat sitt förslag till bonus–malus-system, ett system där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället med en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Huvudmotivet för systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.


2017-03-23 ”Hela kommunen bör samverka för att förebygga avfall”

Hela kommunen bör involveras i arbetet med avfallsplanen och samverka för att förebygga avfall. Det säger Naturvårdsverket i de reviderade föreskrifterna och den kommande nya vägledningen om kommunal avfallsplanering.


2017-03-22 Fortsatta rundabordssamtal om nya avfallsregler

Miljöminister Karolina Skogs initiativ kring avfallsreglerna fortsatte med nya rundabordssamtal fredag 17 mars. Detta var det andra i en serie av tre sammankomster med särskilt inbjudna från det offentliga och näringslivet, däribland Avfall Sverige genom vd Weine Wiqvist.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer