Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-10-23

Arbetet fortgår med EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi

Ett internt dokument från EU-kommissionen, som har läckt ut och fått spridning runtom i Europa, tar upp EU:s arbete med handlingsplanen för cirkulär ekonomi.

I dokumentet, ”Closing the loop”, tar man upp vilka hinder som finns för att nå målen och vilka åtgärder som behöver vidtas. Man tittar bland annat på produktdesign och produktionsprocess, konsumtion, avfallshantering samt marknaden för materialåtervinning. 

Fokus ligger på produkters hela livscykel, inte bara som avfall utan man tittar även på möjligheten att reparera och återanvända. Något som måste tas hänsyn till redan vid design och produktion.

Nya återvinningsmål för hushållsavfall och förpackningsavfall är att vänta men just nu saknas förslag om deponeringsförbud.

– Det som nu har kommit fram innehåller inga skarpa lagförslag. De kommer senare. Dessvärre förefaller EU-kommissionen inte vilja förespråka en kraftigt minskad deponering. Det vore ett misstag eftersom deponering är det sämsta alternativet för avfall och varje annan åtgärd högre upp i avfallshierarkin är betydelsefull såväl från resurs- som klimatsynpunkt, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Det finns en tydlig vilja att koppla handlingsplanen till andra områden inom EU:s arbete som energiunionen, klimatmål, arbete och tillväxt, konkurrenskraft, sociala frågor m.m.

 

Enligt planerna ska avfallsdirektivet och handlingsplanen för cirkulär ekonomi presenteras den 2 december.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer