Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-02-26

Avfall Sverige och Elmia i nytt samarbete

Avfall Sverige och Elmia Avfall & Återvinning har beslutat samarbeta kring en mässa för branschens alla aktörer inom avfallshantering och återvinning. Mässan ingår i sin tur i en större mötesplats för hållbart samhällsbyggande.

Avfall Sverige ser samarbetet som ett steg i riktningen mot att medverka till att skapa den marknadsplats som sektorn behöver för att utvecklas.

– Avfallshanteringen befinner sig i snabb utveckling. Det växer fram nya behov och lösningar som behöver mötas på den sorts mötesarena som Elmia Avfall & Återvinning erbjuder. Därför vill Avfall Sverige bidra till att utveckla branschen som helhet genom att vara en aktiv samarbetspartner, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Samarbetet innebär bland annat att Avfall Sverige arrangerar föreläsningar för mässbesökarna samt förlägger ett seminarium om Enskilda Avlopp till Elmia som en parallell aktivitet.

– Det känns otroligt spännande att inleda ett samarbete med Avfall Sverige som officiell samarbetsparter till mässan. Det kommer att märkas i såväl scenernas programpunkter som på mässan, säger Tanja Lundberg, Projektledare för Elmia Avfall & Återvinning.

Mässan kommer att arrangeras som en del av ”Mötesplatsen för det hållbara samhället”, med fokus på kommunal teknik och miljöteknik inom vatten, energi, avfall och återvinning. Samarbetet med Avfall Sverige, Svensk Fjärrvärme, Svenskt Vatten och flera andra branschföreningar öppnar möjligheten att skapa en heltäckande mötesplats inom miljö- och kommunalteknik.

– Mötesplatsen är resultatet av att Elmia Avfall & Återvinning, Fjärrvärmemässan och VA-mässan arrangeras parallellt för första gången. Det blir Nordens största mötesplats för kommunal teknik och miljöteknik med minst 350 utställare och 8-10 000 besökare, säger Jakob Hirsmark, Business Development Manager, Elmia.

Hittills har 275 utställare bokat montrar såväl inomhus som på utomhusområdet, där stora demonstrationsytor finns tillgängliga. Under mässan kommer även ett stort antal seminarier, öppna föredrag, mingel och andra aktiviteter att arrangeras.

Elmia Avfall & Återvinning arrangeras den 30 september – 2 oktober 2014 på Elmia i Jönköping.

Läs mer om mässan<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-15 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


2017-11-13 Stöd till projekt som minskar avfallet

RE:Sources tredje utlysning har öppnat och erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Särskilt efterlyses projekt som minskar avfallet och projekt som förbättrar arbetsmiljön, så att fler människor vill arbeta med material- och avfallshantering. Dessutom vill man prova radikalt nytänkande idéer som kraftigt minskar mängden avfall.


2017-11-10 Företag ska få hjälp byta ut farliga ämnen i produkter

Regeringen har beslutat att ett substitutionscentrum ska inrättas för att stötta företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor. Centret placeras vid RISE i Borås.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer