Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-06-25

Avfall Sverige välkomnar besked:
Utredare för flytt av insamlingsansvar klar

– Avfall Sverige välkomnar regeringens besked att utse Mia Torpe till utredare. Torpes arbete går ut på att förverkliga regeringens tydliga ambition att flytta insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från producenterna till kommunerna, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. 

– Vi kommer förstås att samarbeta med utredaren och bidra med goda exempel och erfarenheter från kommuner och omvärlden i övrigt, säger Weine Wiqvist.

– Avfallshantering är en viktig del av samhällets infrastruktur och en tjänst av allmänt intresse. Därför är det naturligt att kommunerna är huvudman för insamling av allt avfall från hushåll, så som regeringen föreslår. Det leder till bättre samordning, smartare transporter, innovativa insamlingssystem, som gör det lättare för hushållen att lämna sitt förpackningsavfall och returpapper. Då ökar återvinningen och frågor om att förebygga avfallets uppkomst och ökad återanvändning kan på ett naturligt sätt infogas, säger Wiqvist.

I maj meddelade regeringen att ansvaret för den fysiska insamlingen av förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna och att en utredning skulle tillsättas. Uppdraget var att ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från hushållen ska utformas i praktiken. Nu är det alltså klart vem som utsetts till utredare: Mia Torpe, tidigare miljöchef för HSB Riksförbund.

I praktiken innebär regeringens förslag till ny ansvarsfördelning att kommunerna kommer att samla in avfallet hos hushållen och sedan lämna över det insamlade materialet till producenterna mot en ersättning. Producenterna ska, precis som idag, ansvara för att det insamlade avfallet återvinns på ett korrekt sätt.

Utredaren ska ge förslag på hur producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen, hon ska föreslå hur tillsynen ska gå till, vilka konsekvenser det förändrade ansvaret får för alla olika parter och också lämna ett författningsförslag som lägger fast regelverket. Uppdraget ska vara slutfört den 31 mars 2016.

För mer information, se Regeringens hemsida.

”Viktigt att också få med hur vi ska kunna minska avfallet”

Eftersom regeringen i maj meddelade att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna blev det temat för ett av Avfall Sveriges seminarier under Almedalsveckan. En panel bestående av kommun- och riksdagspolitiker samt företrädare för fastighetssidan var inbjuden. Att namnet på utredaren blev offentligt bara några dagar tidigare gjorde inte intresset för seminariet sämre. Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, drog igång paneldiskussionen inför en mer än fullsatt lokal. Och den nyutnämnda utredaren, Mia Torpe, deltog också. Hon var mycket tydlig på två punkter: 

– Direktivet är glasklart: jag ska inte utreda om, utan hur. Sedan är det mycket viktigt att också få med hur vi ska kunna minska avfallet. Det borde producentansvaret adresserat tydligare, att minska avfallet vid källan. Jag vet inte om mitt direktiv täcker detta området, men jag hoppas, vill gärna ha in cirkulär ekonomi och kretslopp i arbetet.

Panelen var ganska enig om att regeringens besked att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska flyttas från producenterna till kommunerna är bra, möjligen bortsett från fastighetssidan.

Rikard Silverfur, Näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna, såg både för- och nackdelar:

– Jag kan se fördelar att kommunen sköter allt för mindre fastighetsägare. Men nackdelen är att man blir tvingad att använda det kommunen erbjuder, valfriheten försvinner.

Claes Thunblad, Avfall Sveriges nye ordförande som deltog i publiken, kom med ett inlägg:

– Hållbarhetsfrågorna kostar, och måste få kosta. Denna förändring kommer att stärka kommunernas möjlighet att arbeta med hållbara samhällen. <- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer