Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-09-29

Avfall Sveriges exportsatsning avvecklas

Som vi tidigare meddelat kommer Avfall Sveriges särskilda satsning på att främja export av tjänster och produkter inom avfallsområdet att avvecklas. Konkret innebär det att vår projektledare Jenny Åström lämnar sitt uppdrag den 1 oktober.

– Avfall Sverige har gjort en rejäl satsning för att under snart tre år stimulera till samverkan kring export av avfallskunnande. Sakligt sett har det varit framgångsrikt och uppmärksammats positivt av många i vår omvärld. Paradoxalt nog kan satsningen inte fortsätta. En av förutsättningarna har varit att efterhand finna andra aktörer, främst staten, för att finansiera en mer långsiktig satsning. Det har inte fungerat och då blir konsekvensen att satsningen avbryts, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

Avfall Sverige har tidigare i år i en särskild skrivelse till en mängd aktörer, utvecklat sin syn på att främja export inte minst av kommunernas kunnande och som draglok för företagens exportaffärer. Ladda ner skrivelsen här

Satsningen har pågått i drygt 2,5 år. En viktig uppgift har varit att sprida kunskap, utveckla kontaktytor och identifiera potentiella samverkansmöjligheter med ett stort antal aktörer inom miljöteknikbranschen. Ett nätverk har byggts upp med huvudaktörerna inom avfallsteknikexport från Sverige.

Satsningen blev under projekttiden etablerad och allt mer känd som en källa till information och kontaktskapande för branschens aktörer. 

– Jag beklagar att vår praktiska satsning på konkreta resultat inte riktigt tycks passa in det svenska stödsystemet för miljöteknik. Det behöver ändras på, avslutar Weine Wiqvist.

Läs mer om exportsatsningen<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer