Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-11-26

Avfall Sveriges VD årets opinionsbildare

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, och David Schelin, vd Ragnsells, fick dela på titeln Årets opinionsbildare vid Återvinningsgalan.

Weine Wiqvist får priset för sitt långsiktiga arbete att förbättra avfallshanteringen generellt i Sverige och inte minst för det långa arbetet med att förändra insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar.

David Schelin för priset för att idogt har fört fram Avfallshanteringens roll i den cirkulära ekonomin.

Så här motiverade juryn utnämningarna:

Att vara en opinionsbildare är att påverka uppfattningar, ställningstaganden och ageranden hos enskilda individer, organisationer, företag och myndigheter i en för opinionsbildaren gynnsam riktning. Och detta stämmer verkligen in på årets vinnare. Årets Pristagare får priset för att de drivit frågor de tror på såväl inom som utanför vår sektor, bland annat under Almedalsveckan. Därför tilldelas priset Årets Opinionsbildare till både Weine Wiqvist och David Schelin, eftersom båda är engagerade med målet att verka för miljön och återvinningens bästa.

Avfall Sverige står bakom titeln Årets förebyggare, som i år tilldelades ReTuna i Eskilstuna, Sveriges första köpcentrum för återbruk av förbrukade saker. Motiveringen lyder: Årets Förebyggare har tagit det här med återanvändning och förebyggande av avfall ett steg längre än vad vi tidigare sett.

Övriga vinnare i de olika kategorierna på årets gala blev:

  • Recyctec. Årets återvinningsanläggning
  • Region Västerbotten, Årets återvinningskommun
  • Kristianstad Renhållning. Årets avfallsbehandlare
  • Philip Eklöf Office Recycling, Årets entreprenör
  • Fågelmyra on Tour, Årets miljöinitiativ
  • Gästrike Återvinnare (Utbildning Internationellt), som fick Årets specialpris

 

Återvinningsgalan arrangeras av Recycling i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer