Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-10-06

Avfallsplanering i andra länder – vägledning vid svensk medverkan

Det finns ett växande intresse från svensk sida för miljöteknikexport på avfallsområdet, även för mjuka frågor som exempelvis avfallsplanering. Avfall Sverige har därför tagit fram en vägledning för svenskar som fått i uppdrag att arbeta med avfallsplanering i andra länder.

Sverige har ett gott rykte i världen. Att som svensk komma till ett annat land för att bidra med kunskap till deras arbete med att utveckla sin avfallshantering innebär ofta att mötas av stora förväntningar. De kan vara positiva men många möter också föreställningen att de ska producera avfallsplanen åt det mottagande landet eller regionen. Men om planen ska ge ett hållbart resultat måste den bygga på ett lokalt engagemang. Det är viktigt att tidigt skapa förståelse för detta.

Vägledningen är sammanställd utifrån insamlade erfarenheter från personer som varit aktiva i avfallsplaneprojekt och andra avfallsrelaterade projekt i andra länder. Ett råd som framför allt lyfts fram är att man i ett avfallsplaneringsprojekt i ett annat land måste lägga stor vikt vid att inledningsvis skapa kontakter och relationer. Det måste vara rätt personer ur flera perspektiv, som ska arbeta med projektet. Eftersom resultatet av arbetet är beroende av personer från olika kulturer är det viktigt att överens-kommelser dokumenteras. Det hjälper till att identifiera och undvika missförstånd.

Avfall Sverige har under nästan tre år finansierat en satsning på miljöteknikexport inom avfallsområdet. Dessvärre kommer satsningen nu att avvecklas, trots att behovet är stort och tjänsterna efterfrågade. En av förutsättningarna för att fortsätta satsningen har varit att efterhand finna andra aktörer, främst staten, för att finansiera en mer långsiktig satsning. Satsningen tycks dock inte passa in i det svenska stödsystemet för miljöteknik och måste därför avvecklas.

Rapporten U2014:11 ”Avfallsplanering i andra länder. Vägledning vid svensk medverkan” finns för gratis nedladdning på www.avfallsverige.se/medlemmar/rapporter. Icke medlemmar kan beställa rapporter genom att skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer