Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-02-19

Begär förlängd skattebefrielse för biogas

Dagens skattebefrielse för biodrivmedel gäller bara fram till utgången av 2015. Anledningen är att EU-kommissionen anser att skattebefrielsen strider mot de nya energi- och miljöstödsriktlinjerna.

Regeringen har därför begärt en förlängning av skattebefrielsen till 31/12 2016. Fram till dess ska regeringen fundera på utformning av andra sätt att stödja biodrivmedelsanvändningen, bland annat kvotplikt. Kommissionen har i skrivande stund inte svarat, och det är oklart när svar kommer, men enligt uppgift förväntas de godkänna ansökan.

– Det är positivt att regeringen tar denna kamp mot EU. Nyttan av EU:s regelverk på detta område kan med fog ifrågasättas. Biogas som kommer från rötning av avfall och restavfall har högre klimatnytta än andra biodrivmedel. När man rötar matavfall får man dessutom tillgång till biogödsel, som bidrar till hållbar odling och minskad övergödning. Kretsloppet sluts, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

Det är främst biogas som framställs från grödor som befinner sig i farozonen. Den skattebefrielse som finns vid framställning av biogas från matavfall ska, enligt uppgift, inte vara i farozonen. EU:s regelverk kan likväl innebära stor skada för branschen som helhet och det är därför viktigt att regeringen driver på för fortsatt skattebefrielse för all biogas.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer