Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-09-30

Biogasproduktionen ökar men kortsiktig politik minskar investeringsviljan

Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2014 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,8 TWh varav ca 60 procent går till transportsektorn. Ökningstakten skulle kunna vara högre med mer långsiktiga besked från regeringen.

Enligt statistiken i den nya rapporten ”Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014” producerades 1 784 GWh biogas under år 2014 vilket är en ökning med sex procent från föregående år. Men ökningen är långt ifrån vad den borde vara utifrån intresset hos lantbrukare, energibolag, reningsverk och massaproducenter.

– Det som saknas är långsiktiga beslut från regeringen om de ekonomiska förutsättningarna för biodrivmedelsproduktion. Att ge besked i avgörande skattefrågor för ett eller två år ger ingen investeringsvilja, säger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

I slutet av år 2014 fanns det 277 biogasproducerande anläggningar varav 139 avloppsreningsverk, 60 deponier, 37 gårdsbiogasanläggningar, 35 samrötningsanläggningar och fem industrigasanläggningar i Sverige. Nytt i statistiken är att Sverige med Gobigas i Göteborg, numera även har en förgasningsanläggning. Antalet samrötningsanläggningar är 12 fler än förra året och ökningen beror både på nya anläggningar, så som exempelvis Jordberga som är Sveriges största biogasanläggning, men också på att ett flertal gårdsbiogasanläggningar klassats om till samrötningsanläggningar.

– Andelen biogas som uppgraderas till fordonsgas vid reningsverken hade en mycket positiv utveckling fram till 2012. De senaste två åren ser vi dock ingen ökning alls. Det är en trend som behöver brytas. Den biogas som produceras behöver komma till användning eftersom det leder till en bättre miljö och ett väl fungerande kretslopp. För att användningen återigen ska öka behöver regeringen ge mer långsiktiga besked kring regler och skattenivåer så att branschen vet vilka förutsättningar som gäller framöver, säger Anna Linusson, vd Svenskt Vatten.

Förutom biogas har gårdsbiogas- och samrötningsanläggningarna tillsammans även producerat drygt 1 672 000 ton biogödsel som används som gödning och ersätter fossil handelsgödsel.

Statistiken visar också att andelen biogas som går till fordonssektorn fortsätter att stiga. Hela 57 procent av den producerade biogasen uppgraderades och användes som fordonsgas. 

– Att majoriteten av biogasen går till bilar, bussar och lastbilar gör oss till en föregångare i världen. Vi märker ett stort internationellt intresse kring hur vi i Sverige med avfall ersätter en del av de fossila bränslena. Våra satsningar skapar nya exportmöjligheter, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Det finns numera 59 uppgraderingsanläggningar där biogas görs till fordonsgaskvalitet och vid 13 injektionsstationer matades uppgraderad biogas ut på naturgasnätet. Produktionen av flytande biogas (Liquefied Biogas - LBG) i Sverige ökade med 25 procent jämfört med år 2012 och all LBG användes i transportsektorn. Även här är Sverige en föregångare och intresset är stort för tekniken att förvätska biogas så att även tunga fordon kan använda gasen.

Statistiken sammanställs av Energigas Sverige i samarbete med Avfall Sverige, Svenskt Vatten och LRF och finansieras av Energimyndigheten.

Mer information samt rapporten "Produktion och användning av biogas och rötrest år 2014" finns på www.biogasportalen.se/BiogasISverigeOchVarlden/BiogasISiffror<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer