Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-09-29

Bryssel: Kommuner och producenter i samtal om cirkulär ekonomi i Europa

Producenter, kommuner och andra behöver samverka för att nå närmare målet om en effektivare resursanvändning och cirkulär ekonomi i Europa. Det var den gemensamma slutsatsen när producentansvar för förpackningar diskuterades vid möte i Bryssel måndag 22 september.

Inbjudare för mötet var EXPRA, organisationen för producentsammanslutningar i Europa. I diskussionen deltog EU-kommissionen, miljöorganisationer, de egentliga producenterna (Coca Cola), återvinnare och kommuner. Weine Wiqvist, ordförande i Municipal Waste Europe där Avfall Sverige ingår, företrädde kommunerna. Han pekade på kommunernas centrala roll som invånarnas naturliga serviceanordnare för allt avfall samt att den fysiska utformningen av insamlingssystem alltid är en lokal fråga. Det ifrågasattes inte av någon. Wiqvist poängterade också innebörden av Polluters Pay Principle och att alla kostnader förknippat med förpackningen som avfall/för återvinning måste bäras av producenterna, till slut konsumenterna. Producenterna oroade sig för skenande kostnader och orealistiska återvinningsmål i EU-kommissionens förslag till nytt avfallsdirektiv.

– Det var ett bra samtal. Vi står inte så långt från varandra som somliga tycks tro. Till slut kokar det ner till pengar vilket kan lösas genom förhandlingar baserade på tydliga kvalitetsmål och en skälig servicegrad. Jag hade dock önskat mer diskussion om att förebygga uppkomsten av avfall och att återanvända enligt avfallshierarkins principer, avslutar Weine Wiqvist.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-15 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


2017-11-13 Stöd till projekt som minskar avfallet

RE:Sources tredje utlysning har öppnat och erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Särskilt efterlyses projekt som minskar avfallet och projekt som förbättrar arbetsmiljön, så att fler människor vill arbeta med material- och avfallshantering. Dessutom vill man prova radikalt nytänkande idéer som kraftigt minskar mängden avfall.


2017-11-10 Företag ska få hjälp byta ut farliga ämnen i produkter

Regeringen har beslutat att ett substitutionscentrum ska inrättas för att stötta företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor. Centret placeras vid RISE i Borås.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer