Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-11-19

Deltagarrekord på höstmötet

Fastighetsnära insamling av hushållsavfall var temat på Avfall Sveriges höstmöte 12–13 november. Ämnet lockade 480 deltagare – nytt rekord för ett höstmöte.

När höstmötet började planeras under våren var tanken att den utlovade kretsloppspropositionen skulle presenteras och diskuteras. Men när det stod klart att den inte skulle lämnas som planerat ändrades temat. Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist informerade ändå om bakgrunden till avfallsutredningen och den eventuella kommande kretsloppspropositionen.

Under höstmötet beskrevs förutsättningarna för fastighetsnära insamling ur flera olika aspekter som bärighet på väg och arbetsmiljö. De olika föreläsarna presenterade fastighetsnära insamlingssystem av olika fraktioner som förpackningar, tidningar, farligt avfall, matavfall och grovavfall. Naturvårdsverket presenterade sitt arbete med nya etappmål för textilier och textilavfall. Uppföljning i form av kundenkäter och plockanalyser beskrevs också.

Höstmötesdeltagarna fick också några ord på vägen från föreläsare:

– Våga driva frågorna framåt, utveckla avfallshanteringen.  Vi har kunskap inom branschen och vi måste våga utnyttja det.

Länken till dokumentationen har skickats ut till samtliga deltagare.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer