Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-03-31

Deponering av hushållsavfall minskade något i EU-länderna

År 2012 behandlades i genomsnitt cirka 480 kg hushållsavfall per person inom EU. I Sverige behandlades samma år cirka 460 kg per person. Det visar ny statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat.

Deponering av hushållsavfall minskade från 38 procent 2011 till 34 procent 2012. I många länder deponeras dock fortfarande merparten av hushållsavfallet, även om återvinningen ökade från 40 procent 2011 till 42 procent 2012. I den europeiska
statistiken räknas biologisk återvinning – främst kompostering – och materialåtervinning in i den siffran.

De EU-länder som är bäst på att ta till vara energin ur avfallet vid förbränning – Sverige och Danmark – har även störst andel hushållsavfall till energiåtervinning. 52 procent i båda länderna.

Senare i år kommer statistiken över allt avfall inom EU år 2012 att redovisas. Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall 2013 publiceras på vår hemsida i slutet av maj.

Läs mer om EU:s avfallsstatistik<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer