Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-03-31

Deponering av hushållsavfall minskade något i EU-länderna

År 2012 behandlades i genomsnitt cirka 480 kg hushållsavfall per person inom EU. I Sverige behandlades samma år cirka 460 kg per person. Det visar ny statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat.

Deponering av hushållsavfall minskade från 38 procent 2011 till 34 procent 2012. I många länder deponeras dock fortfarande merparten av hushållsavfallet, även om återvinningen ökade från 40 procent 2011 till 42 procent 2012. I den europeiska
statistiken räknas biologisk återvinning – främst kompostering – och materialåtervinning in i den siffran.

De EU-länder som är bäst på att ta till vara energin ur avfallet vid förbränning – Sverige och Danmark – har även störst andel hushållsavfall till energiåtervinning. 52 procent i båda länderna.

Senare i år kommer statistiken över allt avfall inom EU år 2012 att redovisas. Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall 2013 publiceras på vår hemsida i slutet av maj.

Läs mer om EU:s avfallsstatistik<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-09-19 Avfallsstatistik på riksnivå och lokalt

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå.


2017-09-14 FTI-avtal om kommunal insamling av förpackningar

Avfall Sverige får en del frågor från medlemmarna om de avtal som FTI använder för avtal med kommunerna om ersättning för kommuners insamling av förpackningar.


2017-09-14 Uppdaterade upphandlingsguider

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i kraft i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling av koncessioner. Avfall Sveriges guider 17 och 18 är nu uppdaterade med den nya bestämmelserna.


2017-09-13 Filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Filmen kan nu beställas av våra medlemmar med den egna logotypen som avsändare.


2017-09-12 Minst 40 entreprenörer verksamma på marknaden för avfallsinsamling i Sverige

Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. Detta framgår av Avfall Sveriges rapport nr 2017:25 ”Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer