Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

2015-09-28

Intervju med Åsa Romson

Konsumentperspektivet är viktigare än att göra det enkelt för marknadens aktörer. Därför överlåter regeringen nu ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar till kommunerna, förklarar miljöminister Åsa Romson i en intervju i vår tidning Avfall och Miljö. Hon vurmar också för biogasen och hoppas att den ska kunna vara skattebefriad även framöver.

Regeringen har beslutat ge kommunerna insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar. Vad vill ni åstadkomma genom denna förändring? 

– Vi är övertygade om att det underlättar att få system som är anpassade för att göra det lätt och enkelt att lämna avfall och bidra till kretsloppet, så att resurser kan återvinnas och återanvändas. Det är ett medborgar-, konsuments- och hushållsperspektiv som vi tar istället för att bara se till vad som är enkelt för aktörerna.

Åsa är övertygad om att frågorna om ekonomi och överlämning av materialen ska kunna lösas genom avtal och samarbete. Exakt hur kommer utredningen att lämna förslag om i mars.

– Det behövs starka kommuner som tar ett stort ansvar för avfallssektorn och för en uppgradering där man tänker längre, använder resurser och möjliggör god insamling och god medborgarsamverkan och kan skapa ett innovativt klimat för att hitta nya lösningar.

EU kommer troligtvis att lämna ett förslag om reviderat avfallsdirektiv till årsskiftet. Vilka är Sveriges prioriteringar här?

– Sverige har varit pådrivande hela vägen och kämpat för att det ska hållas kvar på kommissionens arbetsagenda, för vi ser avfallsfrågan som en viktig komponent i EU:s strategi kring cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Då behöver vi ett moderniserat avfallsdirektiv.

Läs hela intervjun i Avfall och Miljö nr 4 2015, den finns också att läsa digitalt: http://ebooks.exakta.se/avfall_sverige/2015/1504/#/18/<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-15 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


2017-11-13 Stöd till projekt som minskar avfallet

RE:Sources tredje utlysning har öppnat och erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Särskilt efterlyses projekt som minskar avfallet och projekt som förbättrar arbetsmiljön, så att fler människor vill arbeta med material- och avfallshantering. Dessutom vill man prova radikalt nytänkande idéer som kraftigt minskar mängden avfall.


2017-11-10 Företag ska få hjälp byta ut farliga ämnen i produkter

Regeringen har beslutat att ett substitutionscentrum ska inrättas för att stötta företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor. Centret placeras vid RISE i Borås.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer