Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-04-22

EU kräver kraftig minskning av plastpåsar

EU-länderna måste minska sin förbrukning av plastpåsar med 80 procent fram till år 2019, efter ett beslut i EU-parlamentet. Enligt beslutet ska EU-länderna halvera sin konsumtion av de tunnaste plastpåsarna till 2017 och minskningen ska uppgå till 80 procent 2019, jämfört med i dag. I fortsättningen bör därför inga plastpåsar delas ut gratis i butiker, frånsett de allra tunnaste som används för att förpacka färskvaror. Dessa ska dock på sikt tillverkas i returpapper.

539 ledamöter röstade för förslaget, 51 mot och 72 lade ner sina röster. Hur minskningen av plastpåsarna ska gå till är dock upp till medlemsländerna att avgöra. Efter EU-valet inleds förhandlingar mellan parlamentet och ministerrådet om den slutliga lagstiftningen.

100 miljarder plastpåsar förbrukas årligen i EU. Förbrukningen varierar kraftig mellan länderna. I Polen, Portugal och Slovakien används 466 per person och år, i Sverige cirka 100. 8 miljarder plastkassar per år hamnar i Europas natur och 70 procent av soporna i europeiska hav är plastrester från påsar och flaskor. Plastpartiklar har påträffats i över 90 procent av fåglarna i Nordsjön.



<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer