Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-03-31

Eventuella överträdelser av konkurrensreglerna av privata utförare

Konkurrensverket har inlett en utredning om eventuell överträdelse av konkurrensreglerna av Ragn-Sells AB och Bilfrakt Bothnia AB.

I sin inlaga till Stockholms tingsrätt med begäran om tillåtelse till att genomföra undersökning hos Ragn-Sells och Bilfrakt anger Konkurrensverket att det finns anledning att anta att de nämnda företagen har överträtt förbuden i konkurrenslagen genom att ha avtalat eller samordnat anbud i offentliga och privata upphandlingar avseende transporter inom miljö- och avfallssektorn i Västerbottens län och delar av Västernorrlands län. Det finns enligt verket anledning att anta att Ragn-Sells också har avtalat eller samordnat sig med andra företag avseende transporter inom miljö- och avfallssektorn i andra delar av Sverige.

På sin hemsida skriver Konkurrensverket att oanmälda besök, så kallade gryningsräder, gjorts hos företag i branschen som ett led i utredningsarbetet. Besöken är ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande beteende.

– Det är alltid viktigt att sund konkurrens säkerställs och Konkurrensverkets granskning av privata utförare är därför viktig. Avfall Sveriges medlemmar noterar med jämna mellanrum i upphandlingar osedvanligt få anbud. Att marknadsuppdelning och andra konkurrensbegränsningar stävjas är centralt, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

Läs mer på Konkurrensverkets hemsida<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer