Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-03-31

Eventuella överträdelser av konkurrensreglerna av privata utförare

Konkurrensverket har inlett en utredning om eventuell överträdelse av konkurrensreglerna av Ragn-Sells AB och Bilfrakt Bothnia AB.

I sin inlaga till Stockholms tingsrätt med begäran om tillåtelse till att genomföra undersökning hos Ragn-Sells och Bilfrakt anger Konkurrensverket att det finns anledning att anta att de nämnda företagen har överträtt förbuden i konkurrenslagen genom att ha avtalat eller samordnat anbud i offentliga och privata upphandlingar avseende transporter inom miljö- och avfallssektorn i Västerbottens län och delar av Västernorrlands län. Det finns enligt verket anledning att anta att Ragn-Sells också har avtalat eller samordnat sig med andra företag avseende transporter inom miljö- och avfallssektorn i andra delar av Sverige.

På sin hemsida skriver Konkurrensverket att oanmälda besök, så kallade gryningsräder, gjorts hos företag i branschen som ett led i utredningsarbetet. Besöken är ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande beteende.

– Det är alltid viktigt att sund konkurrens säkerställs och Konkurrensverkets granskning av privata utförare är därför viktig. Avfall Sveriges medlemmar noterar med jämna mellanrum i upphandlingar osedvanligt få anbud. Att marknadsuppdelning och andra konkurrensbegränsningar stävjas är centralt, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

Läs mer på Konkurrensverkets hemsida<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-09-19 Avfallsstatistik på riksnivå och lokalt

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå.


2017-09-14 FTI-avtal om kommunal insamling av förpackningar

Avfall Sverige får en del frågor från medlemmarna om de avtal som FTI använder för avtal med kommunerna om ersättning för kommuners insamling av förpackningar.


2017-09-14 Uppdaterade upphandlingsguider

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i kraft i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling av koncessioner. Avfall Sveriges guider 17 och 18 är nu uppdaterade med den nya bestämmelserna.


2017-09-13 Filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Filmen kan nu beställas av våra medlemmar med den egna logotypen som avsändare.


2017-09-12 Minst 40 entreprenörer verksamma på marknaden för avfallsinsamling i Sverige

Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. Detta framgår av Avfall Sveriges rapport nr 2017:25 ”Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer