Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-06-04

Förändrat insamlingsansvar för returpapper och förpackningar den dominerande frågan

Frågan om ett förändrat insamlingsansvar för hushållsavfall löpte som en röd tråd genom Avfall Sveriges årsmöte. Den avgående ordföranden Peter Danielsson tog upp frågan i sitt inledningstal till årsmötet:

– Vi har bedrivit ett långt, professionellt och strukturerat arbete för att få en lös-ning på frågan om insamlingsansvaret. Det är ett gott exempel på hur vår organisation tillsammans driver en fråga och når resultat, sa han.

När vd Weine Wiqvist presenterade aktuella frågor hade insamlingsansvaret en given plats:

– Producentansvaret består, det är bara insamlingsansvaret som ska flytta över till kommunerna, sa han och möttes av applåder.

Avfallshantering är en tjänst av allmänt intresse, sa Weine Wiqvist vidare. Det är en tjänst som alla behöver och alla måste delta i, och ett centralt begrepp som säkert kommer att återkomma flera gånger de närmaste åren.

Emilia Hagberg, stabschef på Miljö- och energidepartementet, presenterade kort regeringens miljö- och avfallspolitik. Hon konstaterade att Sverige är världsledande inom avfallshantering med en lång rad lagar och förordningar för att styra bort från deponering och mot ett bättre resursutnyttjande. Trots detta håller våra grannländer på att gå om oss vad det gäller återvinning. Hon berättade att regeringen nu arbetar med att avfallshierarkin ska bli lag. Framför allt slog hon fast att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper ska flyttas från producenterna till kommunerna. En utredning tillsätts för att klara ut hur det ska gå till även om hon för dagen inte kunde namnge utredaren. I den efterföljande debatten ansåg både Lena Micko, ordförande i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Peter Danielsson att det är viktigt att utredningen landar rätt och att det inte får dröja alltför länge.

Överföringen av ansvaret är komplext men genomförbart, deklarerade advokaterna Rudolf Laurin och My Persson från Wistrands Advokatbyrå, som har undersökt de juridiska förutsättningarna för en möjlig lösning. 

Årsmötets andra dag fortsatte med tre parallella sessioner som tog upp förebyggande av avfall ”uppströms”, gränsöverskridande transporter samt hur Avfall Web kan användas i praktiken. Studiebesök på Tekniska Verkens anläggningar avslutade årsmötet. 

Årsmötet i Linköping slog dubbla rekord, både vad det gällde antalet deltagare – 650 personer – och antalet utställare som var 40 stycken. Nästa år hålls årsmötet i Gävle med Gästrike Återvinnare som värd.

Ett längre referat från årsmötet 2015 kommer i nästa nummer av tidningen Avfall och Miljö.

Det blev både besöksrekord och rekordutställning på årsmötet i Linköping med 650 deltagare och 40 utställare.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer