Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-06-26

Förordning om förbränning förnyas

Avfall Sverige har lämnat remissvar på remissförslag från Naturvårdsverket om ändringar ibland annat förordningen om förbränning av avfall (2013:253).

Sedan Industriutsläppsdirektivet (IED, 2010/75/EU) introducerades i svensk författningssamling genom bland annat förordning (2013:253) om förbränning av avfall förra sommaren, har Avfall Sverige genom arbetsgruppen inom energiåtervinning fört en dialog med Naturvårdsverket. Avfall Sverige välkomnar flera av de föreslagna ändringar som Naturvårdsverket förordar genom sitt remissförslag.

Det kvarstår dock en del frågor, bland annat om föreslagen analysmetod för suspenderat material samt hur nuvarande skrivningar om absoluta gränsvärden kan synkroniseras med IED:s syfte.

Naturvårdsverket väntas nu lämna in ny version av remissförslaget till Miljödepartementet. Det är ännu oklart om och när remiss från Miljödepartementet kommer ut. Förhoppningen är att enkla fel kan rättas till snabbt genom en snar ändringsförordning, medan större frågor ges tillfälle för branschen att kommentera på genom remiss från Miljödepartementet.

Här finns hela Avfall Sveriges remissförslag<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer