Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-04-13

Förtydligande om ”frivillighet” i SJV:s beslut

Avfall Sverige har tidigare skrivit om Jordbruksverkets, SJV, godkännande av insamlingssystem för källsorterat matavfall där biogödslet ska användas i ekologisk produktion. I villkoren skriver Jordbruksverket att sorteringen av matavfall ska vara ”frivillig”.

Avfall Sveriges tolkning, som delas av Jordbruksverket, är att ”frivillighet” även kan omfatta obligatoriska insamlingssystem. Detta därför att det alltid finns ett kärl för brännbart/restavfall där man kan lägga matavfallet, även om det strider mot de lokala avfallsföreskrifterna.   

I samband med att SJV publicerade nyheten om godkännande så hänvisade de till en rapport från Biogas Syd som påstås slå fast att obligatoriska insamlingssystem ger sämre kvalitet på matavfallet. Detta är en olycklig felhänvisning då det i den refererade rapporten istället förs ett resonemang om kvalitet i olika system, men utan att fastslå vilka system som ger bäst kvalitet.  

Mer information om villkor för godkännande av insamlingssystem finns på Jordbruksverkets webbplats<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-09-19 Avfallsstatistik på riksnivå och lokalt

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå.


2017-09-14 FTI-avtal om kommunal insamling av förpackningar

Avfall Sverige får en del frågor från medlemmarna om de avtal som FTI använder för avtal med kommunerna om ersättning för kommuners insamling av förpackningar.


2017-09-14 Uppdaterade upphandlingsguider

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i kraft i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling av koncessioner. Avfall Sveriges guider 17 och 18 är nu uppdaterade med den nya bestämmelserna.


2017-09-13 Filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Filmen kan nu beställas av våra medlemmar med den egna logotypen som avsändare.


2017-09-12 Minst 40 entreprenörer verksamma på marknaden för avfallsinsamling i Sverige

Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. Detta framgår av Avfall Sveriges rapport nr 2017:25 ”Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer