Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-12-12

Europa-konferens om framtidens avfallshantering

Den 3 december ordnade Municipal Waste Europe (MWE) i samarbete med Eurocities en välbesökt konferens i Bryssel på temat ”Taking Waste Management into the future”.

Weine Wiqvist, också ordförande i MWE, deltog där i en paneldebatt med bland andra EU-parlamentets rapportör för det reviderade avfallsdirektivet, Simona Bonafé, (socialistgruppen) Italien.

Avfal Sveriges jurist Sven Lundgren modererade en delsession om erfarenheter av avfallsplaner från olika delar inom EU.

Konferensen avslutades med deltagande av milljökommissionären Karmenu Vella, Malta. Deltagarna uppmanade kommissionären att stå upp för fortsatt hantering av direktivet. Detta är nämligen långt ifrån självklart eftersom EU-kommissionens ordförande Juncker uttryckt skepsis mot planerna av ekonomiska skäl. 

Avfall Sverige har via Municipal Waste Europe följt Kommissionens arbete och lämnat förslag och synpunkter under processens gång. Slutligt besked om hur det blir med den fortsatta lagstiftningsprocessen lämnas den 17 december.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer