Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-08-19

Höstens kursutbud från Avfall Sverige

Ett höstmöte med fokus på ekonomi, en helt ny fördjupningskurs i avfallslagstiftning samt temadagar om enskilda avlopp och fosforfilter. Det är några av höstens utbildningar från Avfall Sverige.

Koll på pengarna – det är arbetsnamnet på årets höstmöte. Vi kommer att belysa ekonomiska frågor för den kommunala avfallshanteringen ur alla aspekter. Höstmötet 2015 hålls 10–11 november på Clarion Sign i Stockholm. Anmälningsformuläret öppnar i början av september och då kan vi också presentera ett detaljerat program.

Fördjupningskursen i avfallslagstiftning är en nyhet i vårt kursutbud. Det är värdefullt med en fördjupad förståelse för den lagstiftning som sätter ramarna för bland annat avfallsföreskrifter och avfallsplan. Under kursen går vi därför igenom relevanta bestämmelser för det kommunala avfallsansvaret utifrån författningsreglerna, förarbeten, relevant rättspraxis samt vägledning i form av guider från Avfall Sverige. Kursen hålls på Ulfsunda Slott i Bromma den 30 september–1 oktober. Sista anmälningsdag är den 31 augusti.

Hur får vi till bra metoder för omhändertagande av slam och andra fraktioner från enskilda avlopp och vilka system ger bra förutsättningar för kretslopp? Under temadagen ”Enskilda avlopp – avsättning och kretslopp för slam” presenteras goda exempel från kommuner och pilotprojekt. Vi får också ta del av den senaste forskningen. Temadagen hålls i Norrköping den 22 september. Dagen efter stannar vi kvar i Norrköping och fortsätter med en temadag om hantering av fosforfilter. Båda temadagarna har 4 september som sista anmälningsdag.

Höstterminen fortsätter sedan med 

Aktuell information om alla våra kurser, temadagar och konferenser finns på avfallsverige.se/utbildning. Vi har också ett elektroniskt nyhetsbrev om våra utbildningar, anmäl intresse till info@avfallsverige.se<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer