Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-05-23

Hoppfullt om hållbar konsumtion

Svenskarna är ett engagerat folk och företagen har redan börjat ställa om till en mer hållbar konsumtion. Multifunktionella kläder, en ny syn på ägande och ökat intresse för återanvändning är några tydliga trender. Men politikerna behöver ta större ansvar. Det var några slutsatser från Avfall Sveriges årsmöte.

Över 500 kommunala tjänstemän och förtroendevalda från hela Sverige deltog i Avfall Sveriges årsmöte. En dag ägnades åt utblickar i samhället inom återvinning och återbruk - och helt enkelt olika sätt att vara och agera.

”Fem feta framtidstrender förändrar företag” pratade Per Grankvist, författare och debattör,om. Det ökade intresset för hållbarhet håller på att förändra det sätt som företag arbetar och samarbetar på. En tydlig trend är att tillgång trumfar ägande - att låna istället för att äga har blivit accepterat, menade Per. Och butiken är den nya återvinningscentralen – allt fler butiker tar emot avlagda kläder för återvinning eller återanvändning. Bättre för miljön, bättre för ekonomin.

Från slit och släng till lappa och laga – vad tycker modeindustrin om det? Inga problem, modeindustrin är inne på samma linje, menar Michael Schragger, VD The Sustainable Fashion Academy och Mistra Future Fashion:

– Återvinning kommer att var helt nödvändigt för att möta den ökande efterfrågan från den växande medelklassen. Den brukbara jorden behövs för att odla mat, så om modeindustrin ska kunna öka sin produktion måste vi ta tillbaka den bomull som redan finns.

Modeindustrin satsar idag i allt större utsträckning på kläder som har en multifunktion, som åldras på ett bra sätt och som är lätta att återvinna. Och det finns pengar att spara – för privatpersoner och för företagen på att återanvända och återvinna.

Oksana Mont, professor Lunds universitet har drivit ett uppmärksammat forskningsprojekt som avslöjar myterna kring hållbar konsumtion:

– Vi pratar om slit och släng – men vi hinner inte slita! Vi lever i ett köp och slängsamhälle, sade hon.

Det finns mycket kunskap kring vad som driver utvecklingen mot hållbar konsumtion, men politikerna tar den inte till sig. Samtidigt är det politikerna som måste styra om mot ett hållbart samhälle, konsumenternas makt är inte så stor som somliga vill påskina, menar Oksana Mont.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer