Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-02-24

Inget skäl ändra bra modell för producentansvar

I en skrivelse informerar Avfall Sverige miljödepartementet om kommunernas hantering av konsumentelavfall i Sverige med anledning av införande av den nya förordningen om producentansvar för elutrustning. 

Sedan 2002 har Sveriges samtliga kommuner och företrädare för producenter, El-Kretsen, genom långsiktigt samarbete byggt upp ett framgångsrikt och effektivt insamlings- och återvinningssystem. Samarbetet – elretur – regleras genom avtal mellan kommuner och El-Kretsen, och bygger på en överenskommelse mellan Avfall, Sverige/SKL och El-Kretsen. Innebörden är att kommunerna ordnar insamlingen och överlåter avfallet till El-Kretsen vid upphämtningsplatsen.

Denna modell för att fördela ansvar och roller inom elavfallsområdet följer Avfall Sveriges övergripande policy för detta område nämligen att kommunerna ska ordna insamling av avfall från hushåll som faller inom producentansvar och att producenterna på motsvarande ska ordna med återvinningen av samma avfall. Det är en logisk arbetsfördelning som visat sig vara framgångsrik både i Sverige – för elavfall – och i andra länder för andra avfallströmmar, exempelvis förpackningar.

Med detta som bakgrund vill Avfall Sverige informera om att det inte är aktuellt att ta i anspråk den möjlighet som ges i de nya förordningarna och som innebär att kommunen kan ta över ansvaret både för insamling och återvinning av elavfall.  Elretursamarbetet är en nationell och europeisk föregångsmodell för ett framgångsrikt samarbete mellan kommuner och producent som är viktig att bibehålla och fortsätta utveckla.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer