Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-01-24

Kommunalförbund har inte behörighet besluta om taxa

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från den 12 december 2013 (HFD 3835-12) har domstolen kommit fram till att den föreskriftsrätt som en kommun har enligt regeringsformen inte kan delegeras till kommunalförbund utan endast kan avse kommun.

I det aktuella avgörandet hade medlemmarna i Ystad-Österlens kommunalförbund överlämnat vården av myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet till förbundet och beslut om taxor och avgifter.

Domstolen konstaterar att bestämmelserna i taxan utgör föreskrifter i den mening som avses i 8 kap. regeringsformen och att sådan föreskriftsrätt inte kan delegeras till kommunalförbund.

Beslut om renhållningsordning och avfallstaxor utgör också föreskrifter i den mening som avses i 8 kap. regeringsformen och domen får därför verkan även för sådana beslut.

SKL har upprättat en PM angående domen som finns tillgänglig på deras hemsida. <- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer