Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-01-11

Kommuner och brukare är positiva till avfallsutredningen

Den 21 december i fjol gick remisstiden för avfallsutredningen ut och Miljödepartementet har fått drygt 180 remissvar från företag, organisationer, kommuner, kommunala bolag med flera intressenter.

Kommunerna är positiva till utredarens huvudförslag – att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar övergår från producenterna till kommunerna. Kommunerna avstyrker utredarens förslag om delavreglering av kommunens ansvar för det hushållsavfall som utgör grovavfall. De allra flesta kommunerna kan acceptera förslaget om att ta bort kommunernas ansvar för hushållsavfall från verksamheter, men det är många som ställer sig frågande till hur det ska fungera i praktiken. Många kommuner efterlyser bättre konsekvensanalyser av utredarens förslag.

Avfall Sverige har gjort en snabb genomgång av övriga remissvar. Brukarintressenter såsom bostadsföretag, hyresgäster och villaägare är i huvudsak positiva till att föra över insamlingsansvaret  till kommunerna medan insamlingsentreprenörer och producentföreträdare snarare är emot en sådan lösning. Avfall Sveriges remissvar kan laddas ner här

– Det finns en stor förväntan bland kommuner och brukare för att ändra ansvar och roller kring insamling av förpackningar och returpapper. Insamlingssystemet måste bli en del av samhällets infrastruktur. Då blir det bättre service till medborgarna och mer återvinning, säger Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige.

Miljöminister Lena Ek har utlovat en proposition före sommaren. Det betyder att det inom regeringskansliet i detta nu pågår ett intensivt arbete med att formulera kommande förslag.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer