Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-11-24

Kontantförbud vid handel med metallskrot

I en offentlig utredning (SOU 2014:72 Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor) föreslås införande av kontantförbud vid handel med metallskrot. Det är de näringsidkare som i sin verksamhet köper och säljer sådant avfall och skrot som regleringen tillämpas på, som ska omfattas av kontantförbudet. 

Det främsta skälet för förslaget är att minska antalet metallstölder samt medverka till en förbättrad marknad med konkurrens på lika villkor i skrotbranschen, enligt utredningen. 

Utredningen föreslår också att lagstiftningen om handel med begagnade varor ska upphävas. Lagstiftningen gäller yrkesmässig handel med vissa begagnade varor och innebär att den som bedriver sådan handel ska anmäla handeln för registrering. Utredningen anser att regleringen är föråldrad och ugår från att säljare och köpare möts och gör upp en affär i köparens butik. Med den utveckling som har ägt rum på begagnatmarknaden förekommer nu handel med begagnade varor företrädesvis på helt andra ställen.

Lagstiftningen gällde vissa uppräknade varor, bland annat cyklar och mopeder, kameror, datorer, mobiltelefoner, målningar, konstalster av glas, porslin m m. Genom att lagstiftningen upphör innebär det att till exempel second hand-verksamhet som säljer sådana varor inte längre behöver anmäla sin verksamhet. 

Avfall Sverige har haft kontakt med utredningen under dess arbete och också tillskrivit utredningen för att tillvarata kommunernas intressen när det gäller hanteringen av metallskrot och handel med begagnade varor. Avfall Sverige kan nu konstatera att förslagen inte kommer att få några negativa konsekvenser för kommunerna och ser positivt på förslagen om kontantförbud vid handel med metallskrot eftersom de förhoppningsvis kan bidra till att minska stölderna av metall vid återvinningscentralerna.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer